Закони за ратифициране, денонсиране, оттегляне на резерви и приемане на декларации

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Закон за ратифициране на чл. 2, ал. 3, част II от Европейската социална харта (ревизирана) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

Общо: 1 елемент в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА