Практика на Националната здравноосигурителна каса

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Въпроси и отговори по здравното осигуряване
 Европейска здравноосигурителна карта

 Вече може да получите уникален код за достъп до електронното си медицинско досие
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Възможности за смяна на личния лекар и временен избор при пребиваване в друго населено място
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Харта на клиента на НЗОК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Не забравяйте здравноосигурителната си книжка по време на летния отпуск
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Възможности за смяна на личния лекар и временен избор при пребиваване в друго населено място
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Основни права на пациентите при трансгранично здравно обслужване, съгласно Директива 2011/24/ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Обхват на медицинската помощ, регламентирана за 2010 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Общо: 9 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА