Капиталови пазари

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Финансови пазари - (речник на основните понятия) 12.2006 г. Технически анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Развитие на капиталовия пазар в България през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Финансови пазари(речник на основните понятия) Показателите за инвеститора Терминология, използвана при фундаментален анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Българският капиталов пазар (15 октомври ­ 15 ноември)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Финансови пазари - речник на основните понятия (10.2006). Терминология, използвана при фундаментален анализ ­ рентабилност (profitability)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Българският капиталов пазар (15 септември ­ 15 октомври)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Финансови пазари - речник на основните понятия (08.2006). Терминология използвана при фундаментален анализ ­ ликвидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Българският капиталов пазар (15 август ­ 15 септември)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Проверки на инвестиционни посредници. Правомощия на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Терминология, използвана в теорията на портфейла
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Българският капиталов пазар (15 юли ­ 15 август)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Финансови пазари - речник на основните понятия (07.2006). Пазарни манипулации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Българският капиталов пазар (15 юни ­ 15 юли)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Разширяване на списъка на чуждестранните регулирани пазари, в които могат да се влагат активи на български колективни инвестиционни схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Финансови пазари - речник на основните понятия (06.2006). Пазарни манипулации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Българският капиталов пазар (15 май ­ 15 юни)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Финансови пазари - речник на основните понятия (05.2006). Клиринг и сетълмент при борсовата търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Българският капиталов пазар (15 април ­ 15 май)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Видове инвестиционни консултации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Финансови пазари - речник на основните понятия (04.2006). Основни видове аукциони на Българска фондова борса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Българският капиталов пазар (15 март - 15 април)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Същност и съдържание на инвестиционните консултации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Финансови пазари - речник на основните понятия (03.2006). Основни видове поръчки и сделки на фондовите борси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Българският капиталов пазар (15 февруари ­ 15 март 2006 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Финансови пазари - речник на основните понятия (02.2006 г.) Колективни инвестиционни схеми и други видове инвестиционни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Българският капиталов пазар (15 януари ­ 15 февруари 2006 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Състояние и перспективи за развитието на нормативната база на българския капиталов пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Финансови пазари - речник на основните понятия (01.2006 г.) Участници на финансовите пазари. Колективни инвестиционни схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Българският капиталов пазар в началото на 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Измами с ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Финансови пазари - речник на основните понятия (11.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Българският капиталов пазар през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Нови изисквания към дейността на инвестиционните посредници съгласно измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Финансови пазари - речник на основните понятия (10.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Българският капиталов пазар (15 октомври ­ 15 ноември)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Изменения и допълнения в условията и реда за издаване на лицензи, разрешения и одобрения от Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Финансови пазари - речник на основните понятия (09.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Българският капиталов пазар (15 септември ­ 15 октомври)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Правно положение на договорните фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Финансови пазари - речник на основните понятия (08.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Българският капиталов пазар (15 август ­ 15 септември)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Ред за вписване и отписване на публични дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Финансови пазари (речник на основните понятия) ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Българският капиталов пазар (15 юли ­ 15 август)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Промените в Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Финансови пазари - речник на основните понятия (07.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Българският капиталов пазар (15 юни ­ 15 юли)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Система за компенсиране на инвеститорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Финансови пазари - речник на основните понятия (06.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Българският капиталов пазар (15 май ­ 15 юни 2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Правна уредба на отношенията между дружество със специална инвестиционна цел и обслужващо дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Основни принципи в нормативната регламентация на платежните операции, инструменти и системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Финансови пазари - речник на основните понятия (05.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Българският капиталов пазар (15 април ­ 15 май 2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Доверително управление на финансови активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Акции и дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Българският капиталов пазар (15 март ­ 15 април 2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Правната уредба на неравноправните клаузи по ЗЗППТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Българският капиталов пазар (15 февруари ­ 15 март 2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Относно промените в Закона за Българската народна банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Договорът за брокерски услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Одобрителни производства, касаещи инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Административен контрол при свикване на общо събрание на акционерите на Централния депозитар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Правни аспекти на борсовите сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Нови моменти в областта на търговото редлагане според Наредба № 13 от 22.12.2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Пълева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Ролята на директорите за връзки с инвеститорите при разработването на програми за корпоративно управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Управляващо и обслужващо дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Новата Наредба за разрешенията за извършване на дейност по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Новата Наредба за проспектите при публичното предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Встъпването в дълг ­ възможност за обезпечаване на емисия облигации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Коева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Форфетинг на секюритизирани вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Сконтиране на търговски ефекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Необжалваемост на решения на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Секюритизация на недвижими имоти и вземания по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Корпоративната собственост при публичните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Новият модел на регулация и надзор в небанковия финансов сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Райкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Специалната търговска правосубектност на фондовата борса и Централния депозитар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Основни положения на наредбата, регулираща обосноваването на цената на акциите на публично дружество при търгово предлагане, преобразуване и договор за съвместно предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камен Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Трансформиране на дружества с държавно мажоритарно или миноритарно участие в публични дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Система за интернет-търговия на БФБ-София
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Такев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Директор за връзки с инвеститорите на публично дружество съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Общо: 83 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА