Образци, утвърдени на основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 от ЗУСЕСИФ

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Образец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Казанджиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Указание за попълване на образец на „Финансов план (ФП) за бюджетна линия“ и „Актуализация на финансов план за бюджетна линия“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Казанджиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Формуляр за кандидатстване с проектно предложение за системен проект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Казанджиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Формуляр за кандидатстване с проектно предложение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Казанджиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Формуляр за предварителен подбор на концепции за проектни предложения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Казанджиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Казанджиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

Общо: 6 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА