2016

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Ако не сте получавали обезщетение за безработица през целия период, определен от бюрото по труда, имате право да ползвате остатъка след изтичането на трудовия Ви договор, с който е прекъснато ползването на обезщетението
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Безработните над 50-годишна възраст могат да се включат в НП ”Помощ за пенсиониране”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 В Националната класификация на професиите от 1996 г. няма Изчерпателен списък на длъжностните наименования
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 В случай на прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Вашите права в Европа Какви помощи и обезщетения може да получите в Испания
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Вашите права в Европа. Европейските формуляри за социалноосигурителни права
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 1/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 2/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 3/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 4/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа – 5/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 11/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 12/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 13/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 14/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 15/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 16/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 17/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 1/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 10/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 17/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 18/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 19/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 2/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 20/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 21/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 22/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 23/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 24/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 25/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 26/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 27/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 28/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 29/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 3/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 30/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 31/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 32/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 33/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 34/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 35/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 36/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 37/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 38/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 39/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 4/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 40/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 41/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 42/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 43/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 44/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 45/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 46/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 47/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 48/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 49/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 5/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 50/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 51/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 52/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 53/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 54/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 55/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 56/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 57/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 58/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 59/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 6/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 60/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 61/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 62/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 63/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 64/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 65/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 66/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 67/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 68/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 69/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 7/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 70/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 71/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 72/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 73/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 74/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 75/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 76/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 77/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 78/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 79/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 79/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 8/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 80/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 80/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 81/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 82/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 83/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 84/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 85/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 86/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 87/2016
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 197 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА