Практика на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда"

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Какви права и задължения имат работещите и работодателите при работа от разстояние/надомна работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние или надомна работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Работодателите трябва да предприемат мерки за намаляване на рисковете от работа при високи температури
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Инспекцията по труда активизира контролната си дейност в селското стопанство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Инспекцията по труда стартира Национална кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Прилагането на противоепидемичните мерки в предприятията ще бъде основен акцент в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2022 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Само рискът от COVID-19 не е основание за подаване на нова декларация за условия на труд
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Засилен контрол на противоепидемичните мерки, гарантира Планът за дейността на инспекцията по труда през 2021 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Работодателите имат задължение да въведат мерки за безопасна работа при горещо време
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Работодателите у нас вече могат да оценяват риска от разпространението на COVID-19 онлайн, с помощта на инструмент за оценка на новия риск
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Инспекцията по труда напомня на работодателите да допълнят оценката на риска, във връзка с обявената епидемична обстановка
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 10/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 9/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 8/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 7/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 6/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 5/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 4/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 3/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 2/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 1/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Инспекцията по труда ще следи за оказан натиск или за фалшифициране на подписи на работници и служители по време на извънредното положение
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Въвеждане и работа при сумирано изчисляване на работното време
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Въвеждане на непълно работно време
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Становища на ИА „ГИТ“ по работното време, почивките и отпуските - Максимална продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на иа „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 При опасно високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Стартира традиционната инспекционна кампания в морските курорти, насочена към превенция на недекларирания труд
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 От началото на юни тази година ИА „Главна инспекция по труда“ стартира издаването по електронен път на удостоверения по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Две трети от установените нарушения в сектор „строителство“ през първото полугодие на 2017 г. са свързани с безопасността и здравето при работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 ИА „ГИТ“ публикува минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС във връзка с новата наредба за командироване и изпращане на работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на ИА “Главна инспекиця по труда”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Най-честите нарушения, установени от инспекторите по труда при проверките през първото полугодие
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2016 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 За правата на работниците и задълженията на работодателите приработа в тежки метеорологични условия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Какво ще проверява ИА “Главна инспекция по труда” в инспекционната кампания във връзка с масовото саниране на сгради
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Указание на ИА "ГИТ" относно условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда от Дирекциите „Инспекция по труда“.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Трудови и осигурителни права на сезонните работници
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Главна инспекция по труда напомня на работодателите да съобразят режима на работа с високите температури
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2014 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Приоритетен проект на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за улесняване на оценката на риска в малките предприятия набира скорост у нас
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Какво показаха декларациите на работодателите за положения извънреден труд през 2014 г. - констатации и изводи
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 При бедствие работещите имат право на обезщетение, а работодателите - да им предоставят платен отпуск заради принудителен престой
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Минимални ставки, работно време и отпуски в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство за 2014 и 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2015 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Процедура по издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Тежки трудови злополуки през последните месеци - причини и нарушения, констатирани от Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Какви са най-честите нарушения на безопасните условия на труд в селското стопанство, констатирани от ИА “Главна инспекция по труда” и как да бъдат предотвратени
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Въпроси и отговори - Правомощия и задължения на работодателите и на инспекторите по труда във връзка с прилагането на ЗЗБУТ – 2
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Главна инспекция по труда стартира извънредна кампания за превенция на злополуките в сектор “Строителство”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Какво трябва да знаят тези, които възнамеряват да търсят работа във Великобритания - съвети на експертите от ИА “Главна инспекция по труда”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Въпроси и отговори - Правомощия и задължения на работодателите и на инспекторите по труда във връзка с прилагането на ЗЗБУТ – 1
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Процедура по издаване на нова трудова книжка
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 1/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 5/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 2/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 4/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 3/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 8/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 7/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 6/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа 9/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ИА "ГИТ"
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Общо: 65 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА