2011

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Въпроси и отговори – 1/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Въпроси и отговори – 2/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Въпроси и отговори по заплащане на труда - 3/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Въпроси и отговори по заплащане на труда – 1/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Въпроси и отговори по заплащане на труда – 2/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Въпроси и отговори по заплащане на труда – 4/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Въпроси и отговори по прилагане на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 1/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Въпроси и отговори по прилагане на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 2/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Въпроси и отговори по прилагане на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 3/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Въпроси и отговори по прилагане на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 4/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 1/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 2/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 3/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 4/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 5/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 6/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 7/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 8/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички“ – 9/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 1/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 2/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 3/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 4/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 5/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Въпроси и отговори по схемата „Социални иновации в предприятията“ – 6/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Държавни субсидии за разкриване на „зелени“ работни места
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Задължение за обслужване от служба по трудова медицина и функции на СТМ - Въпроси и отговори – 1/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Задължение за обслужване от служба по трудова медицина и функции на СТМ - Въпроси и отговори – 2/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Задължение за обслужване от служба по трудова медицина и функции на СТМ - Въпроси и отговори – 3/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Задължение за обслужване от служба по трудова медицина и функции на СТМ - Въпроси и отговори – 4/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Заповед № РД 01-931 от 27.12.2010 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Заповед № РД01-204 от 28.02.2011 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Заповед № РД01-426 от 30.05.2011 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Заповед № РД01-529 от 30.06.2011 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Азбучен определител
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите - 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Методологични бележки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 0 Професии във въоръжените сили – Длъжности, заемани от войници
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 0 Професии във въоръжените сили – Длъжности, заемани от офицери
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 0 Професии във въоръжените сили – Длъжности, заемани от сержанти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 1 Ръководители
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 1 Ръководители - Административни ръководители и ръководители в търговски дружества
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 1 Ръководители - Ръководители в производството и специализираните услуги
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 1 Ръководители - Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Медицински специалисти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Преподаватели
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Специалисти по информационни и комуникационни технологии
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Специалисти по природни и технически науки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Стопански и административни специалисти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Юристи и специалисти по обществени науки и култура
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 3 Техници и приложни специалисти - Други приложни специалисти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 3 Техници и приложни специалисти - Приложни специалисти в здравеопазването
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 3 Техници и приложни специалисти - Приложни специалисти в природните и техническите науки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 3 Техници и приложни специалисти - Стопански и административни приложни специалисти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 3 Техници и приложни специалисти - Техници в областта на информационните и комуникационни технологии
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 4 Помощен административен персонал - Административен персонал по обслужване на клиенти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 4 Помощен административен персонал - Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 4 Помощен административен персонал - Друг помощен административен персонал
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 4 Помощен административен персонал - Общи административни служители и оператори на организационна техника
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната - Персонал, зает в сферата на персоналните услуги
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната – Персонал, осигуряващ защита и сигурност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната – Персонал, полагащ грижи за хора
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната – Продавачи
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство – Квалифицирани работници в горското, рибното и ловното стопанство, произвеждащи за паз
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство – Квалифицирани работници в селското стопанство, произвеждащи за пазара
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство – Селскостопански работници, риболовци и ловци, произвеждащи за собствено потребление
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – Занаятчии и печатари
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – Металурзи, машиностроители и сродни на тях работници и занаятчии
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – Работници по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – Работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – Строителни работници и сродни на тях, без електротехници
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 8 Машинни оператори и монтажници – Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 8 Машинни оператори и монтажници – Монтажници
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 8 Машинни оператори и монтажници – Оператори на стационарни машини и съоръжения
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Помощници при приготвянето на храни
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Работници в селското, горското и рибното стопанство
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Работници по събиране на отпадъци и сродни на тях
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Улични търговци и работници, извършващи услуги на улицата
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Чистачи и помощници
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Правилник за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Списък на длъжностите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Структура
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Въпроси и отговори - 4/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Въпроси и отговори - 5/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Въпроси и отговори - 6/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Въпроси и отговори - 7/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. ­ Въпроси и отговори – 1/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. ­ Въпроси и отговори – 2/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. ­ Въпроси и отговори – 3/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Писма от практиката на МТСП – 1/2011
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Писма от практиката на МТСП – 10/2011
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Писма от практиката на МТСП – 11/2011
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Писма от практиката на МТСП – 12/2011
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Писма от практиката на МТСП – 13/2011
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Писма от практиката на МТСП – 14/2011
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Писма от практиката на МТСП – 15/2011
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Писма от практиката на МТСП – 16/2011
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Писма от практиката на МТСП – 17/2011
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Писма от практиката на МТСП – 18/2011
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 192 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА