МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 9)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Aдминистративно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Акт за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Анекс към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Вербална нота № 54-77-36 от 24.09.1999 г. на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Вербална нота № 108 от 30.09.1999 г. на посолството на Кралство Швеция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Виенска конвенция за дипломатическите отношения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Виенска конвенция за консулските отношения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Виенска конвенция за правото на договорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Всемирна пощенска конвенция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Втори протокол към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Възвание от Техеран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Гаранционно споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Гаранционно споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-05

 Гаранционно споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация 2014 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-05

 Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа 2016 - 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Декларация във връзка с отправената покана към Черна гора за членство в НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-29

 Декларация за предоставяне на независимост на колониалните страни и народи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация на НС от 24.10.1997 г. за развитие на равноправни и взаимноизгодни отношения с Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобал Маркетс Дойчланд АГ в ка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Договор за Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, ЕйчЕсБиСи Банк ПиЕлСи, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Договор за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Договор за заем от 8.12.2014 г. между Република България (представлявана от Министъра на финансите) и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (клон Лондон) и "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД - в ролята на регистратори и упълномощени водещи орга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Договор за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Договор за подписка между Република България и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС и РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Договор за помирение, арбитраж и съдебно уреждане между България и Дания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение, арбитраж и съдебно уреждане между България и Норвегия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение, съдебно уреждане и арбитраж между България и Испания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за помирение, съдебно уреждане и арбитраж между България и Полша
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Мароко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2023 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2028 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Договор за принципите на дейността на държавите по изследване и използуване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Договор за търговия с оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Договор за фискално агентство между Република България в качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С. А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Договор между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-20

 Договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Договор между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Договор между Република България и Република Казахстан за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Договор между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Договор на Световната организация за интелектуална собственост за изпълненията и звукозаписите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-22

 Допълнителен протокол (1999/188 ЕВРАТОМ, съответно IAEA INFCIRC 193 add. 8) към Споразумението между Република Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Финландия, Федерална република Германия, Гръцката република, Ирландия, Италианската републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Допълнителен протокол за борба с тероризма към Споразумението между правителствата на страните - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество, за сътрудничество в борбата с престъпността и особено срещу нейните организирани форми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Допълнителен протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалнитe общности или власти на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-12

 Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12.08.1949 г. относно защитата на жертвите на въоръжени конфликти с немеждународен характер (Протокол IІ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12.08.1949 г. относно защитата на жертвите на международни въоръжени конфликти (Протокол І)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Допълнителен протокол към Женевските конвенции от 12.08.1949 г. относно приемането на допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Допълнителен протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината относно забрана на клонирането на човешки същества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Допълнителен протокол към Конвенцията за правата на човека и биомедицината относно трансплантацията на органи и тъкани от човешки произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Допълнителен протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Допълнителен протокол към Споразумението между правителствата на държавите - участнички в Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС), за сътрудничество при оказване на помощ и действия при извънредни ситуации вследствие на природни и технологични бед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Допълнителен протокол към Споразумението между правителството на Република България и Програмата за развитие на Обединените нации, подписано на 20 август 1992 г. в Ню Йорк (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Дългосрочна програма относно основните принципи на по-нататъшно развитие на икономическото сътрудничество между Народна република България и Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-12

 Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените амер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Женевска конвенция от 12.08.1949 г. за подобряване участта на ранените и болните в действащите въоръжени сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Женевска конвенция от 12.08.1949 г. за подобряване участта на ранените, болните и претърпелите корабокрушение от състава на морските въоръжени сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Женевска конвенция от 12.08.1949 г. относно закрила на цивилните лица във време на война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Женевска конвенция от 12.08.1949 г. относно третирането на военнопленниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Женевски акт от 2.07.1999 г. на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-14

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-13

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Закон за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Закон за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за денонсиране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Закон за държавния протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-11

 Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за оттегляне на резерва и приемане на декларация по международни конвенции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за оттегляне на резерви и декларации по международни конвенции относно задължителната юрисдикция на Международния съд и на международния арбитраж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за приемане на Декларация за признаване задължителната юрисдикция на Международния съд и за оттегляне на резервите по разпоредбите на някои международни конвенции, предвиждащи такава юрисдикция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Закон за приемане на декларация по смисъла на член ХI, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на някои специализирани организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Закон за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-26

 Закон за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Закон за ратифициране изменението на Учредителния договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Закон за ратифициране на актовете на ХХVІІ конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-20

 Закон за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Закон за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Закон за ратифициране на Договора за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 евро (или до равнос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Закон за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Закон за ратифициране на Договора за търговия с оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Закон за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Закон за ратифициране на Договора между Кралство Белгия, Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Република Австрия относно засилване на презграничното сътрудничество, особ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-10

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол за привилегиите и имунитетите на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 9)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 865 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА