Валутен режим

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Валутен закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-18

 Закон за деноминация на лева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за изплащане на задълженията, уговорени в злато
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране изменението на Учредителния договор на Международния валутен фонд за реформата на борда на изпълнителните директори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Заповед № ЗМФ-554 от 11.07.2003 г. за упълномощаване на Главният данъчен директор и териториалните данъчни директори да издават наказателни постановления за налагане на административни наказания по Валутния закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-01

 Наредба № 3 от 29.09.2005 г. за паричните преводи и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 10 от 16.12.2003 г. за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 14 от 15.05.2003 г. за презграничните преводи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 24 от 26.04.1999 г. за обмяна на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-21

 Наредба № 25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-04

 Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-11

 Наредба за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-06

 Наредба за продажба и покупка на чуждестранна валута и за влоговете на местни лица във валута
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 4 на МС от 18.01.1994 г. за приемане на Наредба за износ и внос на валутни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Постановление № 250 на МС от 29.12.1999 г. за приемане на Наредба за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 255 на МС от 30.12.1961 г. за установяване на ново златно съдържание и нов курс на лева към чуждестранните валути от 1 януари 1962 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 346 на МС от 9.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Протокол за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Протокол за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Разпореждане № 91 на МС от 14.05.1966 г. за сделките с валутни ценности и за валутния контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 4 от 14.01.1999 г. за пускане в обращение от 20.01.1999 г. златна възпоменателна монета "120 години Българска Народна Банка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 6 на БНБ от 18.01.2001 г. за пускане в обращение от 19.02.2000 г. на сребърна възпоменателна монета "Ски-скок от шанца", посветена на XIX зимни олимпийски игри в Солт Лейк Сити през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 17 от 20.02.2003 г. за пускане в обращение от 7.03.2003 г. сребърна възпоменателна монета, посветена на 60 години от спасяването на българските евреи, с номинална стойност 10 лева, емисия 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 23 на БНБ от 19.02.1998 г. за пускане в обращение сребърна възпоменателна монета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 28 на БНБ от 21.03.2016 г. за пускане в обращение, считано от 18 април 2016 г. на медна възпоменателна монета "150 години от рождението на Пенчо Славейков" от серията "Български творци", с номинална стойност 2 лева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Решение № 38 от 11.05.2000 г. за пускане в обращение от 22 май 2000 г. сребърна възпоменателна монета "Вдигане на тежести", посветена на XXVII летни олимпийски игри в Сидни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 39 на БНБ от 8.03.2004 г. за пускане в обращение на медно-никелова монета с нанесено оцветяване, посветена на Цветница, с номинална стойност 5 лева, емисия 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 43 на БНБ от 15.05.2003 г. за пускане в обращение на медно-никелова монета с нанесено оцветяване на детска тематика, с номинална стойност 5 лева, емисия 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 44 от 19.03.1998 г. за пускане в обращение на банкнота с номинал 1000 лв., емисия 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 50 на БНБ от 18.07.2002 г. за пускане в обращение от 2 септември 2002 г. златна възпоменателна монета "Златен български лев", с номинална стойност 1 лев, емисия 2002 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 52 на БНБ от 29.03.2004 г. за пускане в обращение на разменна монета с номинална стойност 50 стотинки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 55 на БНБ от 20.02.1992 г. за изтегляне от обращение на монетите и банкнотите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 65 на БНБ от 19.09.2002 г. за пускане в обращение на серия от разменни монети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки и 1 лев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 65 на БНБ от 24.07.2003 г. за пускане в обращение от 3.09.2003 г. възпоменателна сребърна монета на спортна тематика, посветена на Световното първенство по футбол в Германия през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 66 на БНБ от 7.09.2000 г. за пускане в обращение от 11.09.2000 г. на сребърна възпоменателна монета на историческа тема ЕВРО "Тодор Светославов" с номинална стойност 10 лв., емисия 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 66 на БНБ от 19.09.2002 г. за пускане в обращение на серия от 10 златни възпоменателни монети на спортна тематика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 66 на БНБ от 24.07.2003 г. за пускане в обращение от 1.12.2003 г. възпоменателна златна монета "Благославяща Богородица"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 67 на БНБ от 18.09.2000 г. за пускане в обращение от 1.10.2000 г. на разменни монети с номинална стойност 1, 2 и 5 стотинки, емисия 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 71 на БНБ от 11.06.1999 г. за пускане в обращение от 5.07.1999 г. като законни платежни средства на банкноти и монети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 83 на БНБ от 23.10.2003 г. за пускане в обращение от 8.12.2003 г. банкнота с номинална стойност 100 лева, емисия 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 86 на БНБ от 2.07.1999 г. за пускане в обращение от 5 юли 1999 г. златна и сребърна възпоменателни монети "120 години Министерски съвет"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 88 на БНБ от 16.11.2000 г. за пускане в обращение от 20 ноември 2000 г. сребърна възпоменателна монета с номинална стойност 10 лв. "Начало на новото хилядолетие", емисия 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 89 на БНБ от 21.11.2002 г. за пускане в обращение от 6.12.2002 г. на възпоменателна монета на детска тематика с коледен сюжет - "Сурвакари"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 106 на БНБ от 16.09.1999 г. за пускане в обращение от 23.09.1999 г. сребърна възпоменателна монета, посветена на екологическа тематика "Диви животни" - "Тюлен монах"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 112 на БНБ от 8.04.1993 г. относно пускане в обръщение на серия монети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 118 на БНБ от 24.03.2020 г. за пускане в обращение от 4.09.2020 г. като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 5 лева, емисия 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-14

 Решение № 136 на БНБ от 1.10.1998 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета EURO "Ритон", емисия 1998 г., и златна възпоменателна монета "Четвероевангелие на цар Иван Александър", емисия 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 136 на БНБ от 9.12.1999 г. за пускане в обращение от 15 декември 1999 г. златна възпоменателна монета, посветена на новото хилядолетие "Богородица с Младенеца" с номинална стойност 20 лева, емисия 1999 година и от 22 декември 1999 г. сребърна въ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 143 на БНБ от 29.04.1993 г. относно пускане в обращение на сребърни възпоменателни монети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 168 на БНБ от 27.05.1993 г. за изтегляне от обращение от 1.01.1995 г. възпоменателни монети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 186 на БНБ от 18.06.1993 г. за пускане в обращение на нова емисия разменни монети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 223 на БНБ от 31.12.1998 г. за определяне на валутния курс към еврото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 294 на БНБ от 14.10.1993 г. за пускане в обращение от 1.11.1993 г. банкнота с номинал 500 лв., емисия 1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 295 на БНБ от 14.10.1993 г. за пускане в обращение от 1.11.1993 г. възпоменателни монети, емисия 1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 396 на БНБ от 29.11.2019 г. за пускане в обращение считано от 6.01.2020 г. медна възпоменателна монета "125 години от рождението на Гео Милев" от серията "Български творци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Решение № 401 от 9.07.1997 г. за изтегляне от обращение на банкноти и пускане на монети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 455 от 18.09.1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 476 на БНБ от 16.10.1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 711 на БНБ от 21.11.1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 18.12.2020 г. във връзка с разискванията по питането от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътнит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Решение на НС от 21.02.2013 г. за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15.12.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Споразумение за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-16

 Споразумение за основаването на Международна инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

Общо: 64 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА