Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Решение № РД-НС-04-70 на НЗОК от 12.06.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-05

 Решение № РД-НС-04-25 на НЗОК от 14.02.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-08

 Решение № РД-НС-04-21 на НЗОК от 31.01.2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Решение № РД-НС-04-19 на НЗОК от 31.01.2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Решение № 2 от 9.11.2023 г. на комисията по чл. 12, ал. 1 от Наредба № н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Решение № 1 от 9.11.2023 г. на комисията по чл. 12, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Решение № РД-НС-04-109 от 23.11.2023 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК при лечение на идиопатична белодробна фиброза и системна склероза с увреждане на белия дроб в извънболничната помощ и изисквания на НЗОК при лечение на хронична бъбречна недоста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Решение № РД-НС-04-103 на НЗОК от 10.11.2023 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-24

 Решение № РД-НС-04-81 на НЗОК от 17.10.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-03

 Решение № РД-НС-04-64 на НЗОК от 30.08.2023 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, и Методика за прилагане на Механизма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Решение № РД-НС-04-56 на НЗОК от 11.08.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-25

 Решение № РД-НС-04-30 на НЗОК от 11.05.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-23

 Решение № РД-НС-04-16 на НЗОК от 20.03.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Решение № РД-НС-04-12 на НЗОК от 24.02.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Решение № РД-НС-04-87 на НЗОК от 17.08.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Решение № РД-НС-04-71 на НЗОК от 1.07.2022 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Решение № РД-НС-04-114 на НЗОК от 23.12.2019 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Решение № РД-НС-04-59 от 19.05.2022 г. на НЗОК за утвърждаване на изисквания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Решение № РД-НС-04-54 на НЗОК от 27.04.2022 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Решение № РД-НС-04-28 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Методика зa прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Решение № РД-НС-04-27 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Решение № РД-НС-04-26 на НЗОК от 9.03.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при 5q спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ и за утвърждаване на Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при наследствена фамилн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Решение № РД-НС-04-11 на НЗОК от 3.02.2022 г. за утвърждаване на "Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Решение № РД-НС-04-156 на НЗОК от 16.12.2021 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Решение № РД-НС-04-88 на НЗОК от 26.07.2021 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Решение № РД-НС-04-69 на НЗОК от 11.06.2021 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Решение № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-17

 Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Решение № РД-УС-04-17 на НЗОК от 20.01.2009 г. за определяне на условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска и дентална помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 7 ЗЗО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Общо: 30 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА