Практика на Националната агенция за приходите

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Становища
 Писма
 Указания

 Дължимост на здравноосигурителни вноски за периода на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, за лице, което работи при различни работодатели
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Здравно осигуряване на член на общинска избирателна комисия за периода на временна неработоспособност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Осигуряване на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Дължат ли се здравноосигурителни вноски от самоосигуряващо се лице, което получава пенсия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периоди на временна неработоспособност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Относно задължението за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Здравно осигуряване на български граждани, пребиваващи продължително време в чужбина и възстановяване на здравноосигурителни права след завръщането им в страната
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Как да възстановим здравноосигурителните си права
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице - пенсионер, собственик на ЕТ или ЕООД
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Зачитане на здравноосигурителни права и ред за проверка на здравноосигурителния статус
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Здравно осигуряване на български и чуждестранни студенти, които се обучават в българско висше учебно заведение и заплащат обучението си*[1]
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Здравно осигуряване на български гражданин за периоди на стаж в Европейската комисия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Здравно осигуряване на лице за сметка на държавния бюджет
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Задължително здравно осигуряване на лице в неплатен отпуск
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Относно задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в България
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Възстановяване на здравноосигурителни права
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Възстановете здравноосигурителните си права до края на годината
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Здравно осигуряване на държавен служител през периода на оставане без работа в случаите на незаконно уволнение
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Възстановяване на здравноосигурителни права
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Как да възстановим здравноосигурителните си права
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Относно здравното осигуряване на лице, работещо по втори трудов договор на непълно работно време, за дните във временна неработоспособност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Относно задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Как можем да възстановим здравноосигурителните си права
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Възможности за изясняване и коригиране на здравноосигурителния статус
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Как да възстановим здравноосигурителните си права
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Изясняване и коригиране на здравноосигурителния статус
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Как да получим свой персонален идентификационен код за достъп до електронните услуги на НАП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Как да възстановим здравноосигурителните си права за 2011 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Общо: 33 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА