Обществени поръчки

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Често задавани въпроси от страна на възложителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Правилата за събиране, разглеждане и оценяване на оферти съгласно Постановление № 80 на Министерския съвет от 9 май 2022 г., след актуализирането им през месец май 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Ново методическо указание на Агенцията по обществени поръчки относно възлагане на обществени поръчки в предучилищното и училищното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Основания и ред за изменение на договор, сключен по реда на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Отново за обявленията в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Пропуски на възложителите при прекратяване на обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Възможностите за договаряне в кратки срокове при въздействието на изключителни обстоятелства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Примери от работата на комисията, назначена от възложителя, по провеждането на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Практика на Съда на Европейския съюз относно тълкуването на Директива 2014/24/ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Нови положения в правната уредба на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Как неправилното попълване на обявлението води до незаконосъобразност на решението за откриване на процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Техническите спецификации на публичните възложители по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Интересни казуси от работата на Комисията за защита на конкуренция по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Въпроси и отговори по обществени поръчки - Нови обстоятелства, подлежащи на деклариране от членовете на оценителните комисии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Въпроси и отговори по обществени поръчки - Възможно ли е да има редовен ЕЕДОП без самият той да е подписан с квалифициран електронен подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Съдебни решения на Върховния административен съд, Четвърто отделение, постановени в производства по реда на чл. 216 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Предизвикателствата пред възложителя при разглеждане на писмени обосновки на участниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Актуализирани методически документи във връзка с осъществявания от Агенцията за обществени поръчки предварителен контрол чрез случаен избор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Ползване на капацитет на трето лице в процедурите по възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Актуална информация от Портала за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Въпроси от практиката по тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Примери от актуалната практика на българските съдилища по въпроси на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Ползването на електронната платформа за обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Промените в Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки по отношение на правилата за работата на комисията на възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Предели на компетентност при възлагането на обществени поръчки според вида възложител - публичен или секторен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йоана Маринова-Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Практически аспекти на някои от измененията в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Ограниченията в оперативната самостоятелност на възложителя при поставяне на изисквания за оторизация на участника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Откриването и прекратяването на процедурите за възлагане на обществени поръчки в практиката на КЗК и на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Невъзможността за освобождаване от отговорност на възложителите по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пенчо Станкулов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Проблемът с искането на разяснения от участниците през призмата на практиката на КЗК и на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Поредност на действията при прилагане на т.нар. „обърнат ред“ по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Правосубектни ли са обединенията - кандидати и участници, в процедурите по Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Общ преглед на пределите на компетентност в светлината на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йоана Маринова-Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Подготвителни действия на възложителя за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Обществените поръчки в условията на пандемията и предприетите законодателни промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Въпроси от практиката по искане за временна мярка „спиране на процедурата“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Жекова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличие на една подходяща оферта съгласно актуалната практика на КЗК и на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Новите изменения в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Новите изменения в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки - 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Задължителното електронно възлагане на обществените поръчки стартира в началото на 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Правомощия на Комисията за защита на конкуренцията да върне на възложителя процедурата за издаване на решение за прекратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Прекратяване на процедурата по инициатива на възложителя. Задължение за мотивираност на акта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Прекратяване на обществената поръчка при съществено изменение на условията, което ще доведе и до промяна в кръга на заинтересо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Прекратяване на процедура при отпаднала необходимост поради съществени промени в обстоятелствата или невъзможност на възложите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Неотстранимост на нарушенията, установени при откриване или провеждане на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Действия на комисията при провеждане на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Състав на комисията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Задължение за прилагане на стандартизираните образци на договори от възложителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Сключване на договор под отлагателно условие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Методика за оценка на офертите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Изискване за посочване на гаранцията за изпълнение, като нормативно определен процент от стойността на договора без ДДС, в обявле
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - ЕЕДОП като универсална лична декларация за обстоятелствата, посочени в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Изисквания, свързани със системи или стандарти за качество и опазване на околната среда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Задължително използване на критерии за подбор, посочени в Закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Съобразяване на критериите за подбор с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Задължение за възложителите да посочват в обявлението, с което се открива процедура, критериите за подбор и документите, с които
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Специфични изисквания към специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Предоставяне на разяснения от страна на възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Осигуряване на пълен, пряк, неограничен и безплатен достъп до документацията от възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Определяне на прогнозна стойност на поръчката при наличие на опции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Откриване на процедури на договаряне при наличие на изключителни обстоятелства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка - Разделяне на поръчката на обособени позиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика по налагане на временна мярка спиране на процедурата и допускане на предварително изпълнение - Допускане на предварително изпълнение на решението за класиране на възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика по налагане на временна мярка спиране на процедурата и допускане на предварително изпълнение - Налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Практика на КЗК и на ВАС по ЗОП и ППЗОП - Практика във връзка с допустимостта на жалбата. Правен интерес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Национална правна уредба на електронното възлагане - Актуална уредба на електронното възлагане на обществените поръчки в ЗОП и В ППЗОП към 1 март 2019 г. - Актуалната уредба на електронното възла
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Национална правна уредба на електронното възлагане - Актуална уредба на електронното възлагане на обществените поръчки в ЗОП и В ППЗОП към 1 март 2019 г. - Нови моменти в ЗОП, свързани с електрон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Национална правна уредба на електронното възлагане - Уредбата на електронното възлагане на обществени поръчки до октомври 2018 г. и причини за промените в ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Принципи и правила при работа на платформата - Практически аспекти на работа с електронната платформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Принципи и правила при работа на платформата - Изисквания към електронната платформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - Обхват на втория етап на ЦАИС ЕОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - Обхват на първия етап на ЦАИС ЕОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ - Разработване и обхват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Общо представяне - Хармонизационни изисквания на актове на правото на Европейския съюз в областта на електронното възлагане на обществени поръчки - Съществени изисквания на директивите на ЕС в об
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Общо представяне - Хармонизационни изисквания на актове на правото на Европейския съюз в областта на електронното възлагане на обществени поръчки - Приложими актове на правото на ЕС относно елект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Централизирана електронна платформа за обществени поръчки - Общо представяне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Производство за търсене на административнонаказателна отговорност за нарушения на ППЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Производство за търсене на административнонаказателна отговорност при нарушения на ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Промени в съставите на административни нарушения по ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Административнонаказателна отговорност - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол и координиране на контролните практики - Координиране на контролните практики между Сметната палата, АДФИ и АОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол и координиране на контролните практики - Нови правомощия на АДФИ при извършване на проверки по чл. 238, ал. 4 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Последващ контрол и координиране на контролните практики - Форми на последващ контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Предварителен контрол при изменение на договор за обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Предварителен контрол върху процедури на договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Предварителен контрол чрез случаен избор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Видове предварителен контрол - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Правомощия на агенцията по обществени поръчки - Ролята на АОП при стандартизиране на изисквания и документи в областта на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Управление и контрол - Правомощия на агенцията по обществени поръчки - Основни функции по чл. 229, ал. 1 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Обжалване на актовете на КЗК пред ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Производство за разглеждане на жалбата. Призоваване и връчване на съобщения. Задължение за уведомяване за сключен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Временни мерки и предварително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Производство по обжалване - Промени в режима на обжалването по ЗОП - Подаване на жалба - допустимост и образуване на производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Събиране на оферти с обява. покана до определени лица - Покана до определени лица по чл. 191 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Събиране на оферти с обява. покана до определени лица - Особени правила при събиране на оферти с обява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Коментар на промените в ЗОП и в ППЗОП - Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност - Процедури за възлагане на обществени поръчки на ниски стойности - Пряко договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 454 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА