Решения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Решение № 1 на КС на РБ от 16.01.1992 г. по Конституционно дело № 18 от 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 11.02.1993 г. по Конституционно дело № 32 от 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 8.03.1994 г. по Конституционно дело № 22 от 1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 4.04.1995 г. по Конституционно дело № 5 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 18.01.1996 г. по Конституционно дело № 29 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 16.01.1997 г. по Конституционно дело № 27 от 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 10.02.1998 г. по Конституционно дело № 17 от 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 14.01.1999 г. по Конституционно дело № 34 от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 29.02.2000 г. по Конституционно дело № 3 от 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 26.03.2002 г. по Конституционно дело № 17 от 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 4.02.2003 г. по Конституционно дело № 1 от 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-11

 Решение № 1 на КС на РБ от 23.03.2004 г. по Конституционно дело № 1 от 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 27.01.2005 г. по Конституционно дело № 8 от 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Решение № 1 на КС на РБ от 7.03.2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Решение № 1 на КС на РБ от 13.02.2007 г. по Конституционно дело № 9 от 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Решение № 1 на КС на РБ от 28.02.2008 г. по Конституционно дело № 10 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Решение № 1 на КС на РБ от 12.05.2009 г. по Конституционно дело № 5 от 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Решение № 1 на КС на РБ от 19.01.2010 г. по Конституционно дело № 14/2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Решение № 1 на КС на РБ от 31.03.2011 г. по Конституционно дело № 22 от 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Решение № 1 на КС на РБ от 1.03.2012 г. по Конституционно дело № 10 от 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Решение № 1 на КС на РБ от 12.03.2013 г. по Конституционно дело № 5 от 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Решение № 1 на КС на РБ от 28.01.2014 г. по Конституционно дело № 22 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

 Решение № 1 на КС на РБ от 29.01.2015 г. по Конституционно дело № 5 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Решение № 1 на КС на РБ от 31.01.2017 г. по Конституционно дело № 6 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-10

 Решение № 1 от 4.02.2020 г. на КС на РБ по Конституционно дело № 17 от 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Решение № 1 на КС на РБ от 8.02.2022 г. по Конституционно дело № 17 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Решение № 1 на КС на РБ от 24.01.2023 г. по Конституционно дело № 17 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Решение № 1 на КС на РБ от 11.01.2024 г. по Конституционно дело № 17 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Решение № 2 на КС на РБ от 13.12.1991 г. по Конституционно дело № 24 от 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 26.02.1992 г. по Конституционно дело № 2 от 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 18.02.1993 г. по Конституционно дело № 36 от 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 7.04.1994 г по Конституционно дело № 2 от 1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 13.04.1995 г. по Конституционно дело № 1 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 6.02.1996 г. по Конституционно дело № 26 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 30.01.1997 г. по Конституционно дело № 26 от 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 18.02.1998 г по Конституционно дело № 15 от 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 21.01.1999 г. по Конституционно дело № 33 от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 30.03.2000 г по Конституционно дело № 2 от 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 18.01.2001 г. по Конституционно дело № 10 от 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 28.03.2002 г. по Конституционно дело № 2 от 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на КС на РБ от 13.03.2003 г. по Конституционно дело № 20 от 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-21

 Решение № 2 на КС на РБ от 20.04.2004 г.по Конституционно дело № 2 от 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-30

 Решение № 2 на КС на РБ от 10.02.2005 г. по Конституционно дело № 9 от 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Решение № 2 на КС на РБ от 4.04.2006 г. по Конституционно дело № 9 от 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Решение № 2 на КС на РБ от 22.02.2007 г. по Конституционно дело № 12 от 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Решение № 2 на КС на РБ от 6.03.2008 г. по Конституционно дело № 1 от 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Решение № 2 на КС на РБ от 12.05.2009 г. по Конституционно дело № 1 от 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-22

 Решение № 2 на КС на РБ от 16.02.2010 г. по Конституционно дело № 10 от 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Решение № 2 на КС на РБ от 31.03.2011 г. по Конституционно дело № 2 от 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Решение № 2 на КС на РБ от 8.03.2012 г. по Конституционно дело № 9 от 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Решение № 2 на КС на РБ от 23.05.2013 г. по Конституционно дело № 1 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Решение № 2 на КС на РБ от 4.02.2014 г. по Конституционно дело № 3 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-18

 Решение № 2 на КС на РБ от 12.03.2015 г. по Конституционно дело № 8 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 2 на КС на РБ от 7.02.2017 г. по Конституционно дело № 13 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Решение № 2 от 16.03.2021 г. на КС на РБ по Конституционно дело № 13 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Решение № 2 на КС на РБ от 17.02.2022 г. по Конституционно дело № 20 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Решение № 2 на КС на РБ от 14.02.2023 г. по Конституционно дело № 1 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Решение № 2 на КС на РБ от 6.02.2024 г. по Конституционно дело № 8 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Решение № 3 на КС на РБ oт 30.03.1993 г. по Конституционно дело № 2 от 1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 на КС на РБ от 30.12.1991 г. по Конституционно дело № 17 от 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 на КС на РБ от 3.04.1992 г по Конституционно дело № 30 от 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 на КС на РБ от 17.05.1994 г. по Конституционно дело № 1 от 1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 на КС на РБ от 10.05.1995 г. по Конституционно дело № 6 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 на КС на РБ от 9.02.1996 г. по Конституционно дело № 2 от 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 на КС на РБ от 6.02.1997 г. по Конституционно дело № 31 от 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 на КС на РБ от 7.03.1998 г. по Конституционно дело № 1 от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 на КС на РБ от 4.02.1999 г. по Конституционно дело № 32 от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 на КС на РБ от 27.04.2000 г. по Конституционно дело № 3 от 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Решение № 3 на КС на РБ от 8.02.2001 г. по Конституционно дело № 16 от 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 на КС на РБ от 25.09.2002 г. по Конституционно дело № 11 от 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 3 на КС на РБ от 10.04.2003 г. по Конституционно дело № 22 от 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-18

 Решение № 3 на КС на РБ от 5.07.2004 г. по Конституционно дело № 3 от 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-13

 Решение № 3 на КС на РБ от 5.04.2005 г. по Конституционно дело № 2 от 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Решение № 3 на КС на РБ от 13.04.2006 г. по Конституционно дело № 4 от 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Решение № 3 на КС на РБ от 13.03.2007 г. по Конституционно дело № 2 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 3 на КС на РБ от 8.07.2008 г. по Конституционно дело № 3 от 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-15

 Решение № 3 на КС на РБ от 4.06.2009 г. по Конституционно дело № 3 от 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Решение № 3 на КС на РБ от 23.02.2010 г. по Конституционно дело № 18 от 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Решение № 3 на КС на РБ от 4.05.2011 г. по Конституционно дело № 19 от 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Решение № 3 на КС на РБ от 21.03.2012 г. по Конституционно дело № 12 от 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Решение № 3 на КС на РБ от 27.06.2013 г. по Конституционно дело № 7 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-29

 Решение № 3 на КС на РБ от 6.03.2014 г. по Конституционно дело № 10 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Решение № 3 на КС на РБ от 7.07.2015 г. по Конституционно дело № 13 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение № 3 на КС на РБ от 8.03.2016 г. по Конституционно дело № 6 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 3 на КС на РБ от 23.02.2017 г. по Конституционно дело № 11 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Решение № 3 на КС на РБ от 28.04.2020 г. по Конституционно дело № 5 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 3 от 23.03.2021 г. на КС на РБ по Конституционно дело № 11 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Решение № 3 на КС на РБ от 24.02.2022 г. по Конституционно дело № 16 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Решение № 3 на КС на РБ от 25.04.2023 г. по Конституционно дело № 18 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-05

 Решение № 3 на КС на РБ от 8.02.2024 г. по Конституционно дело № 13 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Решение № 4 на КС на РБ 23.02.2001 г. по Конституционно дело № 15 от 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 4 на КС на РБ от 21.04.1992 г. по Конституционно дело № 1 от 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 4 на КС на РБ от 30.03.1993 г. по Конституционно дело № 3 от 1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 4 на КС на РБ от 21.06.1994 г. по Конституционно дело № 8 от 1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 4 на КС на РБ от 17.05.1995 г. по Конституционно дело № 2 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 4 на КС на РБ от 27.02.1996 г. по Конституционно дело № 32 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 4 на КС на РБ от 11.02.1997 г. по Конституционно дело № 29 от 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 4 на КС на РБ от 11.03.1998 г. по Конституционно дело № 16 от 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 4 на КС на РБ от 1.04.1999 г. по Конституционно дело № 31 от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 4 на КС на РБ от 15.06.2000 г. по Конституционно дело № 5 от 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 441 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА