Определения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Определение № 1 на КС на РБ от 11.01.1996 г. по Конституционно дело № 31 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 1 на КС на РБ от 1.07.1997 г. по Конституционно дело № 5 от 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 1 на КС на РБ от 19.01.1999 г. по Конституционно дело № 37 от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 1 на КС на РБ от 20.02.2003 г. за прекратяване поради смърт мандата на Христо Веселинов Данов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Определение № 1 на КС на РБ от 26.03.2007 г. за прекратяване поради смърт мандата на Мария Николова Павлова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Определение № 1 на КС на РБ от 25.09.2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Определение № 1 на КС на РБ от 19.04.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Определение № 1 на КС на РБ от 14.01.2014 г. по Конституционно дело № 21 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Определение № 1 на КС на РБ от 17.03.2015 г. по Конституционно дело № 1 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Определение № 1 на КС на РБ от 19.01.2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Определение № 1 на КС на РБ от 31.01.2017 г. по Конституционно дело № 14 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-10

 Определение № 1 на КС на РБ от 29.09.2020 г. по Конституционно дело № 8 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Определение № 1 на КС нс РБ от 30.03.2021 г. по Конституционно дело № 2 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Определение № 1 на КС на РБ от 8.02.2022 г. по Конституционно дело № 19 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Определение № 1 ПМ на КС на РБ от 17.02.2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Определение № 1 на КС на РБ от 28.02.2023 г. по Конституционно дело № 19 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Определение № 1 на КС на РБ от 18.01.2024 г. по Конституционно дело № 19 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Определение № 2 на КС на РБ от 5.03.1996 г. по Конституционно дело № 5 от 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 2 на КС на РБ от 29.09.2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 2 на КС на РБ от 29.06.2001 г. по Конституционно дело № 8 от 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 2 на КС на РБ от 15.11.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-20

 Определение № 2 на КС на РБ от 4.03.2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Определение № 2 на КС на РБ от 17.06.2014 г. по Конституционно дело № 6 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Определение № 2 на КС на РБ от 2.06.2015 г. по Конституционно дело № 2 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Определение № 2 на КС на РБ от 12.04.2016 г. по Конституционно дело № 12 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Определение № 2 на КС на РБ от 8.11.2018 г. по Конституционно дело № 5 от 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-16

 Определение № 2 на КС на РБ от 15.10.2020 г. по конституционно дело № 10 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-23

 Определение № 2 на КС на РБ от 29.04.2021 г. по Конституционно дело № 6 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-12

 Определение № 2 на КС на РБ от 24.02.2022 г. по Конституционно дело № 15 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Определение № 2 на КС на РБ от 7.03.2023 г. по Конституционно дело № 1 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Определение № 2 на КС на РБ от 13.03.2024 г. по Конституционно дело № 8 от 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-26

 Определение № 3 на КС на РБ от 28.02.2003 г. за избиране на председател на Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Определение № 3 от 14.08.2007 г. на КС на РБ по Конституционно дело № 8 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-21

 Определение № 3 от 16.11.2009 г. на КС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-20

 Определение № 3 на КС на РБ от 28.03.2013 г. по Конституционно дело № 7 от 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-09

 Определение № 3 на КС на РБ от 17.07.2014 г. по Конституционно дело № 11 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Определение № 3 на КС на РБ от 17.09.2015 г. по Конституционно дело № 7 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-26

 Определение № 3 на КС на РБ от 2.06.2016 г. по Конституционно дело № 5 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Определение № 3 на КС на РБ от 1.12.2020 г. по Конституционно дело № 12 от 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Определение № 3 на КС на РБ от 20.05.2021 г. по Конституционно дело № 9 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-25

 Определение № 3 на КС на РБ от 22.03.2022 г. по Конституционно дело № 2 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Определение № 3 на КС на РБ от 14.03.2023 г. по конституционно дело № 4 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Определение № 4 на КС на РБ от 18.04.1996 г. по Конституционно дело № 6 от 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 4 на КС на РБ от 14.10.1999 г. по Конституционно дело № 13 от 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 4 на КС на РБ от 19.10.2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 4 на КС на РБ от 16.04.2002 г. по Конституционно дело № 6 от 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 4 от 14.08.2007 г. на КС на РБ по Конституционно дело № 9 от 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-21

 Определение № 4 на КС на РБ от 10.07.2013 г. по Конституционно дело № 4 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-23

 Определение № 4 на КС на РБ от 4.11.2014 г. по Конституционно дело № 9 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Определение № 4 на КС на РБ от 9.11.2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Определение № 4 на КС на РБ от 29.07.2016 г. по Конституционно дело № 10 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Определение № 4 на КС на РБ от 7.10.2021 г. по Конституционно дело № 5 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Определение № 4 на КС на РБ от 4.04.2023 г. по Конституционно дело № 2 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-11

 Определение № 5 на КС на РБ от 22.09.1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 5 на КС на РБ от 23.09.1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 5 на КС на РБ от 13.10.2016 г. по Конституционно дело № 4 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-18

 Определение № 5 на КС на РБ от 26.07.2022 г. по Конституционно дело № 12 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Определение № 5 на КС на РБ от 27.04.2023 г. по Конституционно дело № 6 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-05

 Определение № 5 на КС на РБ от 30.05.2024 г. по Конституционно дело № 12 от 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-07

 Определение № 6 на КС на РБ от 28.05.2002 г. по Конституционно дело № 8 от 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 6 от 8.11.2006 г. на КС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-14

 Определение № 6 на КС на РБ от 16.11.2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Определение № 6 на КС на РБ от 25.10.2016 г. по Конституционно дело № 11 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Определение № 6 на КС на РБ от 16.09.2022 г. по Конституционно дело № 13 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-27

 Определение № 6 на КС на РБ от 11.05.2023 г. по Конституционно дело № 3 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Определение № 6-ПМ на КС на РБ от 1.11.2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-05

 Определение № 7 на КС на РБ от 18.10.1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 7 на КС на РБ от 14.10.1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Определение № 7 на КС на РБ от 15.11.2016 г. по Конституционно дело № 14 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Определение № 7 на КС на РБ от 18.10.2022 г. по Конституционно дело № 16 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Определение № 7 на КС на РБ от 24.07.2023 г. по Конституционно дело № 9 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-28

 Определение № 8 на КС на РБ от 22.11.2016 г. по Конституционно дело № 17 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Определение № 8 на КС на РБ от 18.10.2022 г. по Конституционно дело № 15 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Определение № 8 на КС на РБ от 19.09.2023 г. по Конституционно дело № 10 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Определение № 9 на КС на РБ от 29.09.2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-30

 Определение № 9 ИП на КС на РБ от 16.11.2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Определение № 9 на КС на РБ от 15.11.2022 г. по Конституционно дело № 13 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Определение № 9 на КС на РБ от 10.10.2023 г. по Конституционно дело № 14 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Определение № 10 на КС на РБ от 11.12.2023 г. по Конституционно дело № 20 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Определение № 11 на КС на РБ от 28.10.2003 г. за избиране на председател на Конституционния съд на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-31

 Определение на КС на РБ от 12.10.2004 г. по Конституционно дело № 6 от 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Определение на КС на РБ от 12.11.2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-16

 Определение на КС на РБ от 14.11.2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-16

Общо: 83 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА