Регулаторни режими

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Законът за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти – важна превантивна мярка срещу натрупването на схръхзапаси с цел спекула
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Специфични изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонета Хлебарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Ред за подаване на заявления от земеделските производители за получаване на директни плащания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Храните с традиционно специфичен характер пазарна ниша и за българските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Вълчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Изпълнение на договора за контрол за спазване на биологичния начин на производство на земеделски продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Договор за контрол за спазване на биологичния начин на производство на земеделски продукти (предмет и страни)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Хъмчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Мерки за насърчаване на износа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Найденова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Правила при първата продажба на риба и други водни организми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Баркодът върху стоките, или какво стои зад него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Содев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Безопасността на храните в ЕС - контрол "от фермата до вилицата". Изисквания при етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Нови възможности за българските фармацевтични производители - Световната търговска организация разрешава производството и износа на генерични лекарства за страни в здравни кризи чрез института на принудителната лицензия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветелина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Организация на контрола върху безопасността на храните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илиян Костов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Интегриране на политиката за защита на потребителите в сектора на телекомуникациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Помирителните комисии ­ гаранция за потребителя и възможност за защита на потребителския интерес по Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Владимиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Правна защита и гаранции за потребителите на парични преводи и електронни платежни инструменти по Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Владимиров
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Общи условия за продажба на ел. енергия, топлинна енергия и природен газ за битови нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Въвеждане на Директива 2001/95/ЕС за обща безопасност в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Изискванията на Директива 2001/95 за обща безопасност на стоките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Нормативни изисквания към козметичните продукти при предлагането им на пазара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Арбитражът между потребители и търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Програма на ЕС за подкрепа на дейностите за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Права и задължения на притежателите и преработвателите на стари автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Изисквания за извършване на търговска дейност на територията на Столична община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Законът за защита на потребителите и за правилата за търговия и необходимостта от приемането на ново законодателство за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Алексиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Новите изисквания към лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Промени в разрешителните режими за промишлената обработка на тютюна и за производство на тютюневите изделия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Промените в нормативната уредба за тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Детелина Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Новата правна уредба на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Регистрация на обектите за производство и търговия с храни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Радонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Новите моменти в Закона за виното и спиртните напитки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Правна уредба на лицензионните, регистрационните и разрешителните режими
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цачо Деянов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Режим и процедури за извършване на безмитна търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Общо: 33 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА