Стандарти

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Международни стандарти за финансово отчитане
 Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

 Медицински стандарт "Клинична и лабораторна имунология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Производствен стандарт за алтернативни средства за защита от корозия на товарни нефтени танкове или танкери за суров нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-04

 Стандарти и критерии за бордовите конструкции на еднокорпусни кораби за сухи насипни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Стандарти на собствениците. Преглед и поддръжка на люковите закрития на кораби за насипни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

Общо: 7 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА