Спогодби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Двустранна спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Изменения и допълнения на Приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Изменения и допълнения на Приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Изменения и допълнения на Приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Изменения и допълнения на Приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (12.02.2021 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Изменения на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Изменения на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Изменения на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Спогодба за взаимна административна помощ за правилното прилагане на митническото законодателство и за предотвратяване, разследване и борба с митническите нарушения между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Спогодба за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Спогодба за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, подписана на 27 октомври 2022 г. в Рияд, Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Спогодба за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-25

 Спогодба за прекратяване на Спогодбата между Държавната агенция по стандартизация и метрология на Република България и Министерството на икономиката на Словашката република за сътрудничество в областта на взаимното признаване на резултатите от изпитваният
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-16

 Спогодба за търговия и икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Куба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Спогодба между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на Република България и Държавния комитет по стандартизация на Република Беларус за обмен на информация и сътрудничество в областта на оценяване на съответствието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Спогодба между Министерството на транспорта на Република България и Министерството на транспорта на Руската федерация за организация на пряка международна железопътно-фериботна връзка между пристанищата Варна (Република България) и Кавказ (Руска федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Алжирскатa демократична и народна република за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-20

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-05

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за взаимна административна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете страни, свързваща гр. Ивайловград, Република България, с гр. Кипринос, Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Куба за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за откриване на нов международен пътен граничен контролно-пропускателен пункт между двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-12

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Полша за сътрудничество и взаимна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Словения за взаимна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-09

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-13

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Словашката Република за взаимна административна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална Република Германия за техническо сътрудничество за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за морско търговско корабоплаване и пристанищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за сътрудничество в международния комбиниран транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-11

 Спогодба между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Спогодба между правителството на Република България, правителството на Руската федерация и Кабинета на министрите на Украйна в областта на превозите на ядрени материали между Руската федерация и Република България и през територията на Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Спогодба между Република България и Кралство Испания за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 27 юни 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Търговска спогодба между правителството на Република България и правителството на Ливанската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Търговска спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

Общо: 49 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА