Договори

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА





 Договор за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма "Инициатива за малки и сред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Договор за залог между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Договор за подписка между Република България и БНП ПАРИБА, ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПЛС и РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Договор за ползване на Европейската система CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители между правителството на Република България и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Договор за правна помощ по граждански дела между Република България и Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Договор за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-26

 Договор за създаване на Енергийна общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Чешката република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-15

 Договор за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-08

 Договор за търговия с оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Договор за фискално агентство между Република България в качеството на Емитент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН в качеството на Фискален агент и Платежен агент и ДЪ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН (ЛЮКСЕМБУРГ) С. А. в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-21

 Договор между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-08

 Договор между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Пакистан за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-20

 Договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-06

 Договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Договор между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Договор между правителството на Република България и правителството на Монголия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Литва за насърчаване и защита на инвестициите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сингапур за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Договор между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Договор между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Договор между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Договор между Република България и Република Беларус за правна помощ по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Договор между Република България и Република Казахстан за екстрадиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Договор между Република България и Република Узбекистан за правна помощ по граждански дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Изменение на Учредителния договор на Международната финансова корпорация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Сингапурски договор за правото в областта на търговските марки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Учредителен договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Учредителен договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-31

Общо: 36 елемента в списъка



ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА