Народно събрание

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Решение на НС за вземане на акт от Препоръка № 195 за развитието на човешките ресурси, 2004 г., приета на 92-ата сесия на Международната конференция на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-14

 Решение на НС за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-09

 Решение на НС от 04.07.2013 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-06

 Решение на НС от 04.07.2013 г. за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, изслушване на кандидати за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-06

 Решение на НС от 1.04.2020 г. за възнагражденията на народните представители за времето от 1.04.2020 г. до отмяната на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Решение на НС от 10.02.2010 г. за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Решение на НС от 10.03.2010 г. за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-16

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.06.2015 г. за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Решение на НС от 10.07.2008 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Решение на НС от 10.07.2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в ръководството на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 10.11.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение на НС от 11.07.2007 г. попълване ръководството на Комисията по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Решение на НС от 11.09.2009 г. по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.10.2012 г. за вземане на акт от Конвенцията относно домашните работници (№ 189) и от Препоръката относно домашните работници (№ 201)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 11.10.2018 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Решение на НС от 12.01.2012 г. по Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Решение на НС от 12.01.2018 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Решение на НС от 12.03.2015 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение на НС от 12.05.2016 г. за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно прехода от неформална към формална икономика, приета на 104-ата сесия на Международната конференция на труда на 12 юни 2015 г. в Женева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Решение на НС от 12.07.2012 г. за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, както и за председател и заместник-председател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Решение на НС от 13.01.2023 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Решение на НС от 13.03.2020 г. във връзка с разискванията по питането от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова относно полити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-20

 Решение на НС от 13.03.2020 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.04.2005 г. за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Решение на НС от 13.07.2011 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-22

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за избиране на ръководство на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.12.2018 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Решение на НС от 14.05.2015 г. за вземане на акт от Протокол към Конвенция № 29 на Международната организация на труда относно принудителния труд и Препоръка № 203 на Международната организация на труда относно предприемането на допълнителни мерки за ефек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Решение на НС от 14.06.2013 г. за приемане на отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-21

 Решение на НС от 14.07.2015 г. за избиране на управител на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение на НС от 14.07.2015 г. за освобождаване на управителя на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Решение на НС от 14.07.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 14.09.2023 г. за промяна в състава на Комисията по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Решение на НС от 15.04.2014 г. за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Решение на НС от 16.03.2012 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно мерките за намаляване на младежката безработица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Решение на НС от 17.04.2019 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение на НС от 17.04.2024 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Решение на НС от 18.01.2008 г. за избиране на председател на Икономическия и социален съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Решение на НС от 18.04.2008 г. за вземане на акт от Конвенция № 188 за работата в риболовния сектор, 2007 г. и от Препоръка № 199 за работата в риболовния сектор, 2007 г., приети на 96-ата сесия на Международната конференция на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.05.2016 г. за промени в структурата на Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.10.2012 г. за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Решение на НС от 18.10.2012 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Решение на НС от 18.10.2018 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Решение на НС от 19.02.2020 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Решение на НС от 19.04.2023 г. за отмяна на Великденската ваканция на Народното събрание за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Решение на НС от 19.05.2005 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Решение на НС от 19.06.2013 г. във връзка с внесените от Министерския съвет на Република България "Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.06.2013 г. за избиране на Комисия по труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Решение на НС от 19.09.2012 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Решение на НС от 19.09.2017 г. за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 19.12.2019 г. за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Решение на НС от 20.03.2019 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Решение на НС от 20.05.2010 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Решение на НС от 20.05.2022 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова относно състоянието на "Български пощи" - ЕА
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Решение на НС от 20.06.2018 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-22

 Решение на НС от 20.07.2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Решение на НС от 20.07.2018 г. за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Решение на НС от 21.03.2018 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парлам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение на НС от 21.05.2003 г. за вземане на акт от Препоръка № 193 от 2002 г. относно насърчаването на кооперациите, Препоръка № 194 от 2002 г. относно списъка на професионалните болести, регистрирането и оповестяването на трудовите злополуки и професион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-30

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 21.06.2023 г. за попълване състава на Комисията по правни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 22.02.2012 г. за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Решение на НС от 22.06.2012 г. за увеличаване и попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Решение на НС от 22.07.2022 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на кор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-26

 Решение на НС от 22.11.2017 г. за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Решение на НС от 23.02.2012 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Решение на НС от 23.05.2008 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Решение на НС от 23.05.2008 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Решение на НС от 23.05.2018 г. във връзка с разискванията по питане от народните представители Антон Кутев и Михаил Христов към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиката за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-01

 Решение на НС от 23.06.2006 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Решение на НС от 23.06.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Решение на НС от 25.01.2012 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Решение на НС от 25.06.2020 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно фрагментирано законодателство в социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Решение на НС от 26.02.2009 г. във връзка с разискванията по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно антикризисни мерки, засягащи трудовия пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-10

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.10.2012 г. във връзка с разискванията по питане на народния представител Антон Кутев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на пенсии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение на НС от 27.06.2018 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Решение на НС от 27.09.2012 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бю
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 166 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА