Спогодби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Aдминистративно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Административна спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-09

 Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба за минималните изисквания относно издаването и действителността на свидетелствата за управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-09

 Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Спогодба за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между правителството на Република България и правителството на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба за сътрудничество в областта на социалната политика между Народна република България и Полската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия по социалното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за социално обезпечаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-15

 Спогодба между Народна република България и Унгарската народна република за сътрудничество в областта на социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Хашемитското кралство Йордания за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Грузия за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за взаимна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници от български предприятия за изпълнение на договори за работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за взаимно наемане на работа на граждани на Република България и граждани на Чешката република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Великото херцогство Люксембург за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-10

 Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Спогодба между Република България и Кралство Испания за регулиране на трудовата миграция между двете държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за износ на социалноосигурителни обезщетения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Спогодба между Република България и Португалската република за взаимно наемане на работа на техните граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-29

 Спогодба между Република България и Република Австрия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Спогодба между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Спогодба между Република България и Република Кипър за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Спогодба между Република България и Република Полша за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Спогодба между Република България и Република Унгария за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Спогодба между Република България и Румъния за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Спогодба между Република България и Черна гора за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

Общо: 37 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА