Конвенции

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Европейска конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Изменения от 2016 г. на Морската трудова конвенция от 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Изменения от 2018 г. на Кодекса на Морската трудова конвенция от 2006 г. (20.10.2020 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Конвенция № 1 относно работното време (индустрия), 1919 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 3 за закрилата на майчинството, 1919 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 6 относно нощния труд на децата (индустрия), 1919 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 8 относно обезщетенията за безработица (корабокрушение), 1920 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 9 относно настаняването на работа на моряците, 1920 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 11 относно правото на сдружаване (земеделие), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 12 относно обезщетението при трудови злополуки (земеделие), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 13 относно оловния карбонат (бояджийство), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 14 относно седмичната почивка (индустрия), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 16 относно медицинския преглед на младежите (морски труд), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 17 относно обезщетенията срещу злополука, 1925 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 20 за нощния труд (хлебопекарни), 1925 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 22 за договора за наемане на работа на моряците, 1926 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 23 за репатрирането на моряците, 1926 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 24 относно осигуровката болест, 1927 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 25 относно осигуровката болест (земеделие), 1927 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 32 за закрилата на докерите срещу злополуките (ревизирана), 1932 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 34 относно платените бюра за настаняване, 1933 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Конвенция № 35 относно осигуровката старост (индустрия и др.), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 36 относно осигуровката старост (земеделие), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 37 относно осигуровката инвалидност (индустрия и др.), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 38 относно осигуровката инвалидност (земеделие), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 39 относно осигуровката смърт (индустрия и др.), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 40 относно осигуровката смърт (земеделие), 1933 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 42 относно обезщетенията при професионални болести (ревизирана), 1934 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 43 относно стъкларските предприятия за плоско стъкло, 1934 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 44 за безработицата, 1934 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 45 за подземните работи (жени), 1935 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 49 относно стъкларските предприятия за шишета, 1935 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 52 относно платените отпуски, 1936 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 53 относно свидетелствата за правоспособност на офицерите, 1936 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 55 относно задълженията на корабопритежателя при болест или злополука на моряците, 1936 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 56 относно осигуровката болест на моряците, 1936 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 62 относно предписанията за безопасност (строителство), 1937 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 68 относно прехраната и сервирането (екипажи на кораби), 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 69 относно свидетелството за професионална правоспособност на готвачите на кораби, 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 71 относно пенсиите на моряците, 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 73 относно медицинския преглед на моряците, 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 77 относно медицинския преглед на младежите (индустрия), 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 78 относно медицинския преглед на младежите (неиндустриални дейности), 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 79 относно нощния труд на младежите (неиндустриални дейности), 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 80 за ревизия на заключителните разпоредби, 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 81 относно инспекцията по труда, 1947 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 87 за свободата на сдружаване и закрила на правото на организиране, 1948 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 94 относно трудовите клаузи (публични договори), 1949 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 95 за закрила на работната заплата, 1949 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно преговаряне, 1949 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 100 за равенството във възнаграждението, 1951 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-11

 Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 106 относно седмичната почивка (търговия и канцеларски служби), 1957 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 108 за удостоверенията за самоличност на моряците, 1958 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 111 относно дискриминацията в труда и професиите, 1958 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 113 относно медицинския преглед на рибарите, 1959 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 116 за ревизия на заключителните разпоредби, 1961 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 120 относно хигиената в търговията и в канцеларските служби, 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 122 на Международната организация на труда за политиката по заетостта, 1964 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Конвенция № 123 относно минималната възраст (подземни работи), 1965 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 124 за медицинския преглед на младежите (подземни работи), 1965 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 127 относно максималната тежест, 1967 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 138 относно минималната възраст , 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 144 относно тристранните консултации (международни трудови норми),1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 146 на Международната организация на труда, отнасяща се за годишния платен отпуск на моряците, 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Конвенция № 147 на Международната организация на труда относно търговското корабоплаване (минимални норми)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-06

 Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-07

 Конвенция № 163 относно благосъстоянието на моряците по море и в пристанищата от 1987 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-05

 Конвенция № 164 на Международната организация на труда относно защитата на здравето и медицинските грижи за моряците, 1987 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Конвенция № 166 относно репатрирането на моряците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Конвенция № 173 на Международната организация на труда относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Конвенция № 177 относно надомния труд, 1996 г., приета на 83-ата сесия на международната конференция на труда на 20 юни 1996 г., Женева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Конвенция № 178 на Международната организация на труда относно инспекцията на условията на труд и живот на моряците, 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Конвенция № 180 на Международната организация на труда относно работното време на моряците и окомплектоване на корабите с екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-03

 Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Конвенция № 182 относно най-тежките форми на детския труд, 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 183 относно закрилата на майчинството, 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за международен достъп до правосъдие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Конвенция за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Конвенция за откритото море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за политиката на заетост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за правата на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-15

 Конвенция за психотропните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за санитарно-профилактичните и противоепидемичните мерки по граничната зона между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за статута на бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Конвенция за създаване на Международен съюз за подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за трудовите отношения в държавните служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за улесняване на международното морско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция относно обезщетенията при професионалните болести, 1925 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция относно принудителния или задължителния труд, 1930 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 105 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА