Спогодби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Спогодба за сътрудничество при предотвратяването и борбата с трансграничната престъпност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-21

 Спогодба между Народна република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното облагане с данъци на доходите и имуществата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Спогодба между Народна република България и Федеративна народна република Югославия за сътрудничество в областта на здравеопазването, социалните грижи и плановото изграждане на населените места (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-08

 Спогодба между Народна република България и Република Австрия за избягване на двойното облагане с данъци на доходите и имуществата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Спогодба между Народна република България и Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Спогодба между Държавната агенция по стандартизация и метрология на Република България и Държавната служба за стандартизация и метрология на Република Хърватска за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията, сертификацията и акредитацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Спогодба между Държавната агенция за метрология и технически надзор на Република България и Държавния комитет на Украйна за техническо регулиране и потребителска политика за сътрудничество в областта на взаимното признаване на резултатите от оценяване на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Спогодба между Държавната агенция по стандартизация и метрология на Република България и Министерството на икономиката на Словашката република за сътрудничество в областта на взаимното признаване на резултатите от изпитванията и сертификатите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-16

 Спогодба между Република България и Швейцарската конфедерация за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и печалбите от прехвърляне на имущество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Спогодба между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията за създаване и функциониране на Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа (ФРЕЦЦИЕ) в София (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Португалия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Унгария за сътрудничество в борбата срещу тероризма, незаконния трафик на наркотици и организираната престъпност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Спогодба между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия за сътрудничество в областта на туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

Общо: 17 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА