Други

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 8)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Решение № EП-259 на ЦИКИЧЕПРБ от 12.07.2009 г. за обявяване на Станимир Янков Илчев за избран за член на Европейския парламент от Република България от листата на политическа партия "НДСВ" на мястото на Меглена Щилиянова Кунева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Решение № EП-261 на ЦИКЕП от 20.08.2009 г. за обявяване на Андрей Андреев Ковачев за избран за член на Европейския парламент от Република България от листата на политическа партия "ГЕРБ" на мястото на Румяна Русева Желева
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Решение № EП-9 от 6.04.2009 г. за приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Решение № ЕП-256 на ЦИК от 9.06.2009 г. за обявяване на окончателните резултати от произведените на 7.06.2009 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Решение № КАС-391 от 30.11.2005 г. за одобряване на списъка на работните места и длъжности за изпълнение на мирновременна алтернативна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Решение № НС-242 на ЦИК от 29.07.2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 4. многомандатен избирателен район - Великотърновски, Аспарух Бочев Стаменов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Людмил Хараламбев Гецов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Решение № НС-246 на ЦИК от 20.08.2009 г. за обявяване за избрана за народен представител в 25 (двадесет и пети) многомандатен избирателен район - София, Снежана Георгиева Дукова от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Владислав Иванов Горанов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Решение № НС-247 на ЦИК от 20.08.2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 16 (шестнадесети) многомандатен избирателен район - Пловдив, Антоний Йорданов Йорданов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Иван Борисов Тотев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Решение № НС-251 на ЦИК от 12.10.2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Решение № НС-253 от 12.11.2009 г. за обявяване за избран за народен представител в 11. многомандатен избирателен район - Ловеч, Димитър Ангелов Горов от листата на коалиция "Коалиция за България" на мястото на Евгений Василев Узунов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-20

 Решение № НС-254 на ЦИК от 19.11.2009 г. за обявяване за избрана за народен представител в 24. многомандатен избирателен район - София, Стефани Михнева Михайлова от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Йорданка Асенова Фандъкова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Решение № НС-256 на ЦИК от 19.02.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-23

 Решение № НС-258 на ЦИК от 7.04.2010 г. за обявяване за избран за народен представител в 4. многомандатен избирателен район - Великотърновски, Емил Генов Василев от листата на политическа партия "Ред, законност и справедливост" на мястото на Цветан Асенов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Решение № НС-260 на ЦИК от 17.06.2010 г. за обявяване за избрана за народен представител в 24. многомандатен избирателен район - София, Таня Димитрова Въжарова от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Стоян Тодоров Мавродиев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-22

 Решение № НС-261 на ЦИК от 10.02.2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-15

 Решение № НС-9 от 6.05.2009 г. за приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-22

 Решение № П-1 на ДКЕР от 31.05.2004 г. за приемане на Правила за управление на електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Решение № П-1 на ДКЕВР от 14.05.2009 г. за приемане на изменени Правила за търговия с електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № П-2 на ДКЕР от 4.06.2004 г. за приемане на Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, Правила за търговия с електрическа енергия, Правила за управление на електроенергийната система, Правила за и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-02

 Решение № П-4 на ДКЕР от 5.07.2004 г. за приемане на правила за предоставяне на достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-02

 Решение № П-4 от 8.06.2007 г. за приемане на Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Решение № РД-НС-04-100 на НЗОК от 28.09.2022 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Решение № РД-НС-04-103 на НЗОК от 10.11.2023 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-24

 Решение № РД-НС-04-109 от 23.11.2023 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК при лечение на идиопатична белодробна фиброза и системна склероза с увреждане на белия дроб в извънболничната помощ и изисквания на НЗОК при лечение на хронична бъбречна недоста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Решение № РД-НС-04-11 на НЗОК от 3.02.2022 г. за утвърждаване на "Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Решение № РД-НС-04-114 на НЗОК от 23.12.2019 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Решение № РД-НС-04-12 на НЗОК от 10.02.2016 г. за утвърждаване на Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-17

 Решение № РД-НС-04-12 на НЗОК от 24.02.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Решение № РД-НС-04-128 на НЗОК от 27.10.2021 г. за утвърждаване на "Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Решение № РД-НС-04-156 на НЗОК от 16.12.2021 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Решение № РД-НС-04-16 на НЗОК от 20.03.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Решение № РД-НС-04-19 на НЗОК от 31.01.2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Решение № РД-НС-04-21 на НЗОК от 31.01.2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-09

 Решение № РД-НС-04-25 от 9.03.2022 г. за приемане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Решение № РД-НС-04-25 на НЗОК от 14.02.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-08

 Решение № РД-НС-04-26 на НЗОК от 9.03.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение при 5q спинална мускулна атрофия в извънболничната помощ и за утвърждаване на Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при наследствена фамилн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Решение № РД-НС-04-27 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Решение № РД-НС-04-28 на НЗОК от 18.03.2022 г. за приемане на Методика зa прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Решение № РД-НС-04-30 на НЗОК от 11.05.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-23

 Решение № РД-НС-04-34 на НЗОК от 22.03.2024 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Решение № РД-НС-04-54 на НЗОК от 27.04.2022 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Решение № РД-НС-04-56 на НЗОК от 11.08.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-25

 Решение № РД-НС-04-59 от 19.05.2022 г. на НЗОК за утвърждаване на изисквания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Решение № РД-НС-04-64 на НЗОК от 30.08.2023 г. за приемане на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, и Методика за прилагане на Механизма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Решение № РД-НС-04-69 на НЗОК от 11.06.2021 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Решение № РД-НС-04-71 на НЗОК от 1.07.2022 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Решение № РД-НС-04-73 на НЗОК от 29.09.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-17

 Решение № РД-НС-04-81 на НЗОК от 17.10.2023 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-03

 Решение № РД-НС-04-87 на НЗОК от 17.08.2022 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Решение № РД-НС-04-88 на НЗОК от 26.07.2021 г. за утвърждаване на изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Решение № РД-НС-04-95 на НЗОК от 26.08.2021 г. за утвърждаване на Изисквания на НЗОК
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Решение № РД-УС-04-127 от 27.12.2007 г. за определне условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 7 ЗЗО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-16

 Решение № РД-УС-04-17 на НЗОК от 20.01.2009 г. за определяне на условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска и дентална помощ, реда за сключване на договорите с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 4, 6 и 7 ЗЗО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Решение № 1 на Съвета по допълнително социално осигуряване от 21.09.2000 г. за даване на пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 1 на Смесения комитет България - Македония от 10 юни 2002 г. за изменение на Протокол Б относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество към Споразумението за свободна търговия между Република Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1 от 7.11.2022 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за отписване на вещи лица, вписани в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния рай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Решение № 1 от 9.11.2023 г. на комисията по чл. 12, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Решение № 1/2004 от 23.03.2004 г. на Комитета по асоцииране Европейски съюз - България относно приемане на карта за регионалната помощ, въз основа на която ще се оценява регионалната помощ, предоставяна от България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-18

 Решение № 1/2005 на Смесения комитет България - Израел за изменение на Протокол Б към Споразумението за свободна търговия между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Решение № 1/2005 на Съвета по асоцииране за участието на България в Европейската система за бърз обмен на информация за опасностите, произтичащи от използването на потребителски стоки (система RAPEX), съгласно Директива 2001/95/ЕС на Европейския парламент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Решение № 1/97 на Съвета за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, за изменение на Протокол 4 към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 2 на Държавната агенция за осигурителен надзор за даване пенсионна лицензия за извършване на дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство от 28.07.1981 г. за одобряване териториалноустройствените планове на селищни системи и общи градоустройствени планове на окръжните градове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 2 на Съвета по допълнително социално осигуряване от 26.10.2000 г. за даване на пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 2 от 10.02.2005 г. по конституционно дело № 9 от 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Решение № 2 от 7.11.2022 г. на комисията по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Решение № 2 от 9.11.2023 г. на комисията по чл. 12, ал. 1 от Наредба № н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Решение № 2/2001 на Съвета по асоцииране 23/05/2001 между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно приемане на Правилата за прилагане на разпоредбите за държавната помощ, упоменати в чл.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 2/97 на Съвета за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна за приемане на Правилата за въвеждане и прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията, предвидени в ч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 3/2000 на Съвета за асоцииране Европейски съюз - България за приемане на реда и условията за участие на Република България в програмите на Общността в областта на обучението и образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 3/98 на Съвета за асоцииране между Европейската общност и нейните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, от 6.ХI.1998 г. относно приемането на реда и условията за участието на Република България в програмите на Общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 4 от 14.01.1999 г. за пускане в обращение от 20.01.1999 г. златна възпоменателна монета "120 години Българска Народна Банка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 4/98 на Съвета за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, от 23.ХI.1998 г. за приемане на условията и реда за участие на България в програмата на Общността в областта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 5 на КС от 26.10.2004 г. по Конституционно дело № 5 от 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-05

 Решение № 5/98 на Съвета за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, от 23.ХI.1998 г. за приемане на сроковете и условията за участието на Република България в програмите на Общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 6 - Забрана за връщане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 6 от 28.07.1965 г. (относно признаване за трудов стаж по специалността прослуженото време на офицерите, старшините и сержантите, свръхсрочно служещи в поделенията на МНО, МВР и Главно управление на трудовата повинност след 9.09.1944 г. при назна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 6 на БНБ от 18.01.2001 г. за пускане в обращение от 19.02.2000 г. на сребърна възпоменателна монета "Ски-скок от шанца", посветена на XIX зимни олимпийски игри в Солт Лейк Сити през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 6 на БНБ от 15.01.2009 г. за пускане в обращение на медна възпоменателна монета "110 години от рождението на Дечко Узунов"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Решение № 6-НР на ЦИК от 12.11.2012 г. относно утвърждаване образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Решение № 6/98 на Съвета за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, от 11.ХI.1998 г. за приемане на сроковете и условията за участие на България в програмата на Общността за ен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 7 от 20.05.2003 г. на КС на РБ по конст. д. № 4/2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-30

 Решение № 8 - Признаване статут на бежанец
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 9-НР на ЦИК от 14.11.2012 г. относно приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването на националния референдум на 27 януари 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Решение № 9-НС на ЦИК от 19.05.2011 г. за обявяване за избран за народен представител в 29. многомандатен избирателен район - Хасково, Румен Кирев Данев от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Делян Александров Добрев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Решение № 10 на БНБ от 7.02.2005 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета, посветена на ХХ Зимни олимпийски игри - Торино, 2006 г., на тема "Шорт трек", с номинална стойност 10 лв., емисия 2005 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-15

 Решение № 10 на ЦИК от 21.08.2006 г. за утвърждаване предложените от Министерския съвет образци на документи и на бюлетина за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Решение № 12-ПВР на ЦИК от 18.06.2011 г. за утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 23.10.2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Решение № 13 на ЦИК от 20.03.2007 г. за приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-23

 Решение № 14 на ЦИК от 27.04.2005 г. за приемане на методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 14-МИ на ЦИК от 23.06.2011 г. за утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Решение № 15 - Бежанци без страна на убежище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 16-ПВР на ЦИК от 6.07.2011 г. за приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Решение № 17 от 20.02.2003 г. за пускане в обращение от 7.03.2003 г. сребърна възпоменателна монета, посветена на 60 години от спасяването на българските евреи, с номинална стойност 10 лева, емисия 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 17-МИ на ЦИК от 7.07.2011 г. за приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Решение № 18 на БНБ от 15.02.2007 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна трикомпонентна монета "Борис Христов" от серията "Именити български гласове"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Решение № 18-НС на ЦИК от 15.05.2021 г. относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Решение № 19 - Временно убежище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 19 от 9.01.2020 г. за приемане на Правила за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-21

 Решение № 19 на БНБ от 28.01.2021 г. за изваждане от обращение на възпоменателните монети, емитирани през 2015 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 8.02.2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 8)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 705 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА