Книжка 11

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Вземанията по продажби ­ нови предизвикателства пред предприятията във връзка с новото данъчно законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Добазова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Инвентаризация на активите и пасивите на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Уредбата за бизнескомбинациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Едностранно счетоводно записване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Горан Вълчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Данъчно третиране на загубите от обезценка на активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Въпроси и отговори по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Писмо № 96-МЛ-586 от 20.09.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Данъчно облекчение за дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Данъчно облагане на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Писмо № 96-МФ-723 от 28.08.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Писмо № 24-28-366 от 19.09.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Разпоредбата на чл. 29, ал. 5 ЗДДС се прилага и при продажбата на стоки, придобити от нерегистрирани по закона лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Режим по ЗДДС на “износ” на стоки от територията на страната до свободна зона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Писмо № 96-МФ-773 от 10.09.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Писмо № 07-00-4 от 13.09.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Писмо № 24-00-399 от 18.09.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Писмо № 24-00-425 от 07.10.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Въпроси и отговори по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Писмо № 24-00-409 от 25.09.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Ред и начин на възстановяване от данъчните органи на недължимо внесени данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Писмо № 96-МЕ-185 от 24.09.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Данъчна основа при внос на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Нови положения в Закона за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Нови правомощия на небанковите финансови институции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Информационен магазин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

 Актуални въпроси по подготовката на годишното счетоводно приключване и за съставянето на годишните финансови отчети в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Общо: 26 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА