Книжка 06

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Към читателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Едностранно счетоводно записване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Прилагане на международните счетоводни стандарти за първи път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Особености на новия отчет за приходите и разходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Данъчно облагане на гражданските дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Въпроси и отговори по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Данъчен режим на сделките между свързани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Здравко Славчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 96-МФ-294 от 01.04.2002 г.на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 24-28-697 от 04.04.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 13-00-1 от 08.04.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Облагане на доход от прехвърлено вземане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 96-МФ-935 от 09.04.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 96-МЕ-57 от 08.04.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 96-МЛ-125 от 09.04.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Имаме ли право да ни бъде възстановен данъчен кредит за внос след принудително събиране на митническите задължения по вноса?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Как се отчитат по ЗСч и как се третират по ЗДДС изпълнени задължения за инвестиции по приватизационни договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 24-00-155 от 08.04.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 24-00-194 от 07.05.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Данъчни задължения на гражданите за недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 91-00-64 от 07.05.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Правен режим на вътрешния одит по Закона за държавния вътрешен финансов контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Шкретов
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 24-00-206 от 10.05.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 24-00-209 от 10.05.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Писмо № 24-00-214 от 13.05.2002 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Какво представлява митническият режим транзит?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Изберете подходящ банков кредит за финансиране на потребностите от краткотрайни активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Спасова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Информационен магазин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 РПК “Искра - Люлин”, София
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Искра 21” АД, София
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Пътно поддържане”, Търговище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “ВиК” ООД, Кюстендил
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Интендантско ослужване” ЕАД, София
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Технометал” ЕООД, София
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Тежко машиностроене - 97” АД, Русе
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 ПТК “Елкон”, Русе
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Обреди” ЕООД, Варна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Варненски бряг” АД, Варна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Варненски бряг 98” АД, Варна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Аида 99” АД, Търговище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Вьор - Андонов” ЕООД, Благоевград
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, Червен Бряг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 “Кеми - Р” ООД, Пловдив
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

 Коментар на измененията и допълненията в Данъчния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Общо: 44 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА