Книжка 11

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Делистингът и неговата правна уредба у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Решение № 1479 от 28.09.2001 г. на ВКС, V г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Гаранции и депозити при конкурсни и тръжни процедури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Решение № 955 от 28.05.2001 г. на ВКС, V г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Решение по МАД № 17/2000 г., произнесено на 20.07.2001 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Участие на трети лица в арбитражния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Севдалин Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Решение по ВАД № 13/2001 г., постановено на 27.03.2001 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Решение по ВАД № 81/2000 г., постановено на 14.04.2001 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Последици от производството по несъстоятелност във връзка с правоспособността на лицата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Доставката CIF - уговорено пристанище в местоназначението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Търговото предлагане за закупуване или замяна на акции в публични дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димана Ранкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Обзор на международните зърнени пазари за месец октомври 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Симов
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Оспорими становища в практиката на Комисиятаза защита на конкуренцията по приложението на чл. 18, т. 3 ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Стратегия на ИА “Българска служба за акредитация” за прехода от БДС EN 45001:1993 към БДС EN ISO/IEC 17025:2001
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

 Договор за лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Общо: 15 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА