Книжка 09

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Характеристика на процедурите, осъществявани от органите на банковия контрол в някои от основните направления на дейността им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Аврамов
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Данъчни облекчения по Закона за от органите на банковия контрол в някои от основните направления на дейността им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Истилиян Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Данъчни аспекти на разходите за амортизации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петков
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Писмо № Д-24-28-145 от 26.06.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Облагане на “другите доходи” по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Въпроси и отговори по облагане доходи на чуждестранно физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Писмо № МЛ-96-00-257 от 09.05.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Писмо № ЖЛ-96-00-253 от 08.05.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Данъчен период по ЗДДС, за който трябва да се отразяват издадените и получените данъчни документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Данъчни документи по ЗДДС ­ данъчни известия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Писмо № МФ-96-00-396 от 05.07.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Определяне на данъчната основа по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Писмо № Д-24-28-214 от 13.06.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Писмо № Д-24-28-268 от 29.06.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Писмо № МЕ-96-00-116 от 10.07.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Писмо № Д-24-00-229 от 12.04.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Преобразуване (трансформиране) на салдата и оборотите по счетоводните сметки от досегашния сметкоплан на бюджетните предприятия в салда и обороти по сметките от новия им сметкоплан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Доход на акция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Писмо № Д-24-28-145 от 12.07.2001 г. на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Временен внос на транспортни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Застраховане на обезпеченията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Информационен магазин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

 Програма ИСПА ­ цели, приоритети, условия и ред за участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Общо: 23 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА