Книжка 08

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Запазване на трудовите правоотношения на медицинските специалисти при преобразуване на лечебните заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Договорът не се прекратява при сливане на предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Компенсиране на удължаването на работния ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Удълженото работно време се компенсира в часове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Ползване на платен годишен отпуск от учител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Право на платен годишен отпуск се придобива при наличието на 8 месеца трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Новото в отпуските на учащите се без откъсване от производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Платеният годишен отпуск не се погасява по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Заплащане или използване на неизползван платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се дължи само при прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и обезщетения при прекратяване на служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Правото на подбор по чл. 329, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Времето, прекарано без работа, се признава за стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Решение № 958 от 6 юли 2000 г. по гражд. д. № 1971/99 г., III г.о., ВКС (чл. 61, ал. 2 КТ; чл. 103 ГПК)
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Условието за назначаване по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Дисциплинарна отговорност на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Обезщетение по чл. 106, ал. 3 ЗДСл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Заплащането на труда в условията на удължено работно време, регламентирани в чл. 136а КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Организиране на задължение за дежурство през пожароопасния сезон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Отчитане и заплащане на извънредния труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гадар Хачикян
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Размер на платения отпуск за помощник-директор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Нормативни изисквания към техническите средства, осигуряващи безопасната работа на машините и съоръженията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Относно новите документи за самоличност и регистрация в бюрото по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Лихва върху дължимото по чл. 25, ал. 1 ППЗЗБНЗ обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Обезщетението за безработица остава по сметката на фонд “ПКБ”, ако не бъде получено без уважителни причини в 3-месечен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Осигуряване на членовете на кооперации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Проблемът за възстановяване на надплатени осигурителни вноски при задължителното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Еднократната помощ при смърт на осигурено лице е с размер две минимални работни заплати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Писма из практиката на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Грешка при заверка на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Кога се ползват правата за по-ранно пенсиониране по § 4, ал. 3 от ПЗР на КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Документи за пенсия се подават и чрез предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Писма из практиката на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Въпроси и отговори по здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Зарков
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Информационен магазин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Общо: 36 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА