Книжка 08

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Правата на комитента при неизпълнение на задължения на третото лице по изпълнителната сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Социални права на акционера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Решение № 878 от 31.05.2000 г. на ВКС, V г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Сключване на договор в електронна форма в светлината на Закона за задълженията и договорите и на Закона за електронния документ и електронния подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Някои въпроси при възлагане на малкиобществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Решение по ВАД № 153/2000 г., постановено на 03.04.2001 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Решение по ВАД № 79/2000 г., постановено на 26.03.2001 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Преклудиращо действие на силата на пресъдено нещо при непредявяване на възражение за прихващане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Решение № 876 от 10.05.2001 г. на ВКС, V г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Решение по ВАД № 57/2000 г., постановено на 04.12.2000 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Престъпления, свързани с несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Защитни мерки по вноса на стоки в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Йоцова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Разкриване на информация и публичност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Гарантиране на борсовите сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Някои основания за обжалване на решения на КЗК и правомощия на съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

 Стандартизация в електронната книготърговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Гуленова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Общо: 16 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА