Книжка 06

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Трудовите договори за определен срок според измененията в кодекса на труда от м. март 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Трудов договор за определен мандат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Едностранно въвеждане на непълно работно време от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мая Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Трудов или граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Действие на колективния трудов договор, сключен преди измененията и допълненията на КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Новото в уредбата за полагане на допълнителен труд при друг работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Ред за установяване задължение за дежурство и неговата продължителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Фирмата сама сочи длъжностите с ненормирано работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирела Веселинова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Обезщетение по чл. 224, ал. 1 и чл. 222, ал. 3 КТ се дължи при прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Обезщетение за минали отпуски може да се плати и по време на майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Правото на отпуск за минали години се запазва и след промените в кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща при прекратяване на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Въведеното “бързо производство” не засяга заварените случаи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 За държавните служители извънреден труд не е предвиден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Защита срещу незаконно прекратяване на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Сотиров
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Новите моменти в наредба № 5 от 23.05.2001 г. За определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Задължителност на допълнителното възнаграждение за продължителна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества ­ лечебни заведения през 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Размер на обезщетението за безработица когато лицето е работило при установена за дружеството дневна продължителност на работното време под 8 часа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Регистрация в бюрото по труда след прекратяване на трудовия договор на основание  чл. 331 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Новата наредба за реда за съобщаване, регистриране и потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Осигуряване при работа на свой риск и за своя сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Еднократните помощи за новородено дете на неосигурени родители се изплащат от общинската служба за социално подпомагане, на чиято територия е постоянният адрес на майката, отразен в документа за самоличност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Обезщетение и отпуск при придружаване на болен член от семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Включват ли се допълнителните възнаграждения за лекторски часове при определяне размера на пенсията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Никова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Шолева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от кодекса за задължително обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо № 01-01-63 от 14.05.2001 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо № 01-01-68 от 07.05.2001 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо № 01-01-54 от 08.05.2001 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо 02-01-16 от 08.05.2001 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Писмо № 92-00-56 от 18.05.2001 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Програмите за здравни приоритети и експертизата на работоспособността ­ новост в разпоредбите на НРД ­ 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 Информационен магазин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Галус 97” АД, Русе
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Галус - Импекс” АД, Русе
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 МБАЛ “д-р Стоян Станев” ЕООД, Бобов дол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Варна - Плод” АД, Варна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Сила ЗПТ” АД, Стралджа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Ивагус” ЕООД, Враца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

 “Фортуна - С” ЕООД, Търговище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Общо: 42 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА