Книжка 01

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Задължения на авизиращата банка и банката - платец в акредитивните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велко Джилизов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Изменения и допълнения в ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Практика на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Изменения и допълнения на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Облагане на доходите от отдаване на имущество под наем, получени през 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Практика на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Промените в Закона за ДДС, в сила от 1 януари 2001 г., отнасящи се до износа, освободените доставки и данъчния кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Субсидии и финансирания по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Практика на ГДД при МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Годишният данък върху недвижимите имоти през 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Отразяване в годишния счетоводен отчет на събития, настъпили след датата, към която е съставен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Счетоводно отразяване на сделките при лизингови договори. Някои особености.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Консигнационни сделки. Счетоводни и данъчни аспекти.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Откриване на клон на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Коментар върху приетата от МС Митническа тарифа на РБ за 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Производство по манифестирането на внасяните стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Данъчен календар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Банкова информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Поглед в статистиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Делова информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

 Справочна информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Общо: 21 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА