Книжка 01

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 За реформата в пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Мирославов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Писма от практиката на МТСП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Още за изплащането на еднократното допълнително възнаграждение през 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Писма от практиката на МТСП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Главната инспекция по труда - социална закрила на работещите хора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Тотков
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Съобщение на пресцентъра на Главната инспекция по труда
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Писма от практиката на МТСП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Еднократни обезщетения при безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данка Шопова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Указания във връзка с прилагането на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Нови моменти в организацията на социалните услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 България, Европа, светът - и социалното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Общо: 11 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА