Книжка 11

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Относно договорните клаузи за непрехвърлимост на собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павел Сарафов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Правно-техническа консултация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Някои въпроси на реституцията по ЗВСОНИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Въпроси и отговори по реституционните закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Новата наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Решение № 410 от 05.05.2000 г. на ВКС, IV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Още за възстановяване правата на собствениците върху земеделски земи в строителните граници на населените места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилиян Паскалев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Учредяване на правото на стоеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Предприятието на едноличния търговец и съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Влахов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 За възможността чужденец да придобие апартамент от етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонка Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Решение № 684 от 28.09.2000 г. на ВКС, I г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Използване на граничния контрол за по-ефективна борба с нарушенията на авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велизар Соколов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Нормативното понятие "промишлен дизайн"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Характер на актовете на следприватизационния контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

 Измененията в нормативните актове, регламентиращи участието в централизираните публични търгове по глава VIII от ЗППДОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Общо: 15 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА