Книжка 03

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Проблеми, които поставят приложението на чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за общинската собственост и 43 от ПЗР на ЗОС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Относно необходимостта от признаването на етажна собственост за правен субект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Съсобствен имот, отдаден под наем от някой от съсобствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Два правнотехнически казуса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Каравелов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Никой не може да строи без съгласието на собственика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Василева
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Придобиване на недвижими имоти чрез групов строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зорница Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Какви имоти могат да се ипотекират
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Решение № 852 от 11.10.1999 г. на ВКС, II г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Издават земеделските бонове, но с тях не може да се търгува
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Решение № 717 от 19 юли 1999 г. по на ВКС, ІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Решение № 854 от 11.10.1999 г. на ВКС, ІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Решение № 1193 от 02.07.1999 г. на ВКС, ІV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Решение № 284 от 23.06.1999 г. на ВКС, ІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 За отменителния иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Задължение за издръжка между съпрузи и бивши съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Ефремов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Делба на съсобствен парцел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Решение № 318 от 05.05.1999 г. на ВКС, ІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Решение № 892 от 04.11.1999 г. на ВКС, І г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Решение № 858 от 28.10.1999 г. на ВКС, І г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Решение № 328 от 02.11.1999 г. на ВКС, 5 чл. състав
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Правна закрила на наименованията на артистични групи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза за заявки за регистрация на марки и географски ограничения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Щиряна Вълчанова
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 За някои въпроси на патентното право - чл. 20, т. 5 от Закона за патентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 Привилегии на държавните и общински предприятия във връзка с приватизацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

 РМД ще могат да изплатят вноските си наведнъж с компенсаторни записи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стайков
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Общо: 25 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА