Книжка 07

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Методи за обратно изкупуване на акции от акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Малки и средни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Решение № 6 от 17.01.2000 г. на ВКС, V г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Тълкуване на договорите - някои забравени принципи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Русков
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Правни последици при забава на банков превод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Нови моменти при дългосрочното жилищно кредитиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Прокопиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Решение по ВАД № 66/1998 г., постановено на 01.06.1999 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Може ли общината да участва като страна в производството по вътрешен търговски арбитраж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Тулешкова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Решение № 33 от 19.01.2000 г. на ВКС, V г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Определение по арбитражно дело № 4/2000 г., постановено на 13.06.2000 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Събранието на кредиторите в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Джелепова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Относно приложението на някои процесуални норми в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Нови изисквания в Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Николов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Становища но КЗК по приватизационните сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Връзка между Системата за управление на околната среда (СОУС) и Системата за управление на качеството (СУК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Общо: 15 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА