Книжка 10

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 При чл. 123 КТ не се сключва нов трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Правна същност и действие на предизвестието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ, временна неработоспособност, регистрация в Бюрото по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Условия за придобиване право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ за срок от шест месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 "Завеждащ личен състав" не е служител от ръководството на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Член на териториален ръководен изборен синдикален орган има закрила по чл. 333, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Приложение на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ при условията на чл. 68, ал. 1 КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Какъв е срокът за освидетелстване от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Защита при незаконосъобразно прекратяване на срочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Пораждащите спорове актове на органа по назначаването относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения подлежат на обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Заплата и допълнителни възнаграждения на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Кога се присъжда по-висок ранг на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Относно възнаграждението за платане отпуск на работещите в диагностично-консултативни центрове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 За изискванията към степента на образование за главен счетоводител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Лични предпазни средства и специално работно облекло при работа с препарати за растителна защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Права на обезщетение по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта на лицата, напуснали по тяхна инициатива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Задължения на работодателя при масови уволнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Създаване на обществени съвети за контрол върху дейностите по социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Присъдена издръжка в полза на български гражданин може да се изплаща и чрез общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Писмо № 92-00-34 от 03.05.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Писмо № 26-00-147 от 28.04.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Писмо № 26-00-381 от 05.09.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Писмо № 92-00-187 от 12.05.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Изменения и допълнения на КЗОО в частта, отнасяща се за задължителното пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите, приети с постановление № 197 на МС от 27.09.2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гачева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Категоризиране на труда при пенсиониране на шофьорите на товарни коли с товароподемност над 12 тона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Шолева
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Писмо № 04-01-680 от 20.09.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Писмо № 26-00-351 от 15.09.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Писмо № 04-01-759 от 20.09.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Писмо № 01-01-223 от 19.09.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

 Здравното осигуряване - категории задължени лица и размер на вноските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Общо: 33 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА