Книжка 08

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Трудът над 8 часа в работни дни при сумирано изчисляване на работното време не е извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Размер на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Годишният отпуск не се преотстъпва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Трудово правоотношение по време на отпуск за отглеждане на малко дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Забрана за парично компенсиране на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за учителските кадри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и редът за уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Възстановеният не е длъжен да се върне на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Заемане на предишна длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Трудов договор се прекратява и поради определяне на длъжността за заемане от държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Допълнителният договор се прекратява с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Кариерата на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Изплащане на допълнителни суми извън трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 За дните на престоя работодателят плаща брутна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на образованието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Право на парично обезщетение за безработица на лицата, чиито трудови правоотношения са прекратени на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за местните избори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Регистрация в Бюрата по труда при променен постоянен адрес, вписан в новите документи за самоличност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Правоимащите на еднократно парично обезщетение в размер на 1000 лв. са определени с ПМС № 100 от 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Актуална осигурителна тема
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Осугиряването е задължително и при търговска дейност на загуба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Отпускът за временна нетрудоспособност не спира срока на предизвестието за уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Социалните учебно-професионални заведения са заведения за социални услуги от системата за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Критерии за представителство в Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Трудов стаж се доказва с трудови и осигурителни книжки, както и с други официални документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Костинарова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Съдебните кандидати, завършили обучение, финансирано от държавата, имат право на обезщетение за безработица, както и парична помощ по чл. 3д от Указа за насърчаване на раждаемостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Костинарова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Документ за трудов стаж се издава и когато липсват ведомостите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Из практиката на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Из практиката на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Въпроси и отговори по здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Заплащане на здравна осигуровка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

 Въпроси и отговори по здравната реформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Общо: 33 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА