Книжка 07

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Директорите на детски градини заемат длъжността само след спечелване на конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Член 72, ал. 1 КТ е императовна правна норма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Спечелилият конкурс за работа не може да напусне без предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Трудов договор при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Размер на платения годишин отпуск на помощник директора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Скъсани кандидат-студенти не ползват платен отписк за нов прием
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Имуществена отговорност за вреди, причинени по небрежност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Заради постоянна работа се напуска без предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Новият управител на еднолично акционелно дружество може да уволни заварените от него служители от ръководството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Решение № 1351 от 22.11.1999 г. по гражд. д. № 246/99 г., III г.о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Видове наказания за държавните служители и ред за налагането им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Присъждане на ранг на лицата по § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Обезщетение по чл. 106, ал. 3 ЗДСл при вече придобито право на пенсия за изслужено време и старост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Заемане на държавна служба от пенсионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Допълнително възнаграждение за "клас" при лекторски часове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавета Паньовска
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Възнаграждение се търси чрез съда в 3 годишен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Плащания, които се дължат от работодателя на наследниците на починал работник или служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Промените в трудовото правоотношение се отразяват веднага
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: сп. "Счетоводство плюс"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Нормативни изисквания по хигиена на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Не се дължат вноски за ДОО и фонд "ПКБ" при изплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Удостоверението за структурата на капитала се изисква от Бюрото по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 При дисциплинарното уволнение плащат за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Въпроси и отговори по социалното подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Костинарова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Обучаващите се в частни висши учебни заведения жени - майки не ползват права по Указа за насърчаване на раждаемостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Как трябва да се осигурявам?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Семействата на работещите и пенсионерите също ползват социални фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Писмо № 26-00-96 от 06.04.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Писмо № 26-00-228 от 12.06.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Писмо № 31-00-27 от 12.06.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Писмо № 04-01-186 от 18.04.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Писмо № 08-00-59 от 2 май 2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Преизчисляване на пенсията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Шолева
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Времето прекарано в стачка и определянето на индивидуалния коефициент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Уволнените до края на 1999 г. могат да се пенсионират по стария закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Как се купува трудов стаж?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тенчо Тенчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Писмо № 92-00-163 от 29.05.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Писмо № 01-01-55 от 18.04.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Писмо № 66-01-32 от 17.04.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Писмо № 66-01-178 от 10.04.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Писмо № 66-01-193 от 08.05.2000 г. на НОИ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Национален рамков договор с НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

 Въпроси и отговори по здравната реформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Общо: 43 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА