Книжка 04

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Трудов договор със срок за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Намалено работно време за работещите при йонизиращи лъчения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Ашминова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Правата на наетите по трудов договор в земеделска кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Върху кои обещетения по КТ се дължи данък общ доход и как се възтановяват те ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Размер на обещетението по чл. 220, ал. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Удръжки от трудовото възнаграждение при прекратен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 По предварителната закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Влязлото в сила съдебно решение е задължително за изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Установяване на трудов стаж по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Изискванията за пенсиониране по Кодекса за задължителното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Наредба за документите за заемане на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Новите моменти в организацията на администарцията и служебното положение на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Обявяване на длъжностите в администрацията за заемане от държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Икономически и социални функции на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Зачитане на трудов стаж на неработещи майки за допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Срок за изпълнението на важни изисквания по безопасност и здраве при работа е до края на 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Обезщетението за злополуката зависи от вината на работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Статут на безработно лице, ползвало режима на чл. 54 ЗЗБНЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Без сключен трудов договор безработното лице не може да прави вноски във фонд "ПКБ ", тъй като това не поражда права по реда на чл. 67 ЗЗБНЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Недобросъвестно получените обезщетения се възтановяват на Бюрото по труда с лихвите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Ред и условия за повторно ползване на права на обзщетяване по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Право на социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Славова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Ползване на заведения за социални услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Защо и за кого е задължително общественото осигуряване ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Осигурителни вноски за времето на следването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Кога следва да се отправи предизвестие за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Милошев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 До 2005 г. студентите могат да откупуват сатж за пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Индивидуалният коефициент при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

 Въпроси и отговори по здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Общо: 29 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА