Книжка 04

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Извършване на строеж в собствен парцел без съгласието на собственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 За обхвата на съдебния контрол върху подробни градоустройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилиян Паскалев
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Новото основание за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти по чл.2, ал. 2 ЗВСОНИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Горбанов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Регистри, водени от поземлените комисии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Как да възстановя собствеността си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Владение и давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Всеки заинтересован може да иска да се изпълнят наложените със завещанието тежести
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Съдебната практика е в конфликт с теорията при възраженията за давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Решение № 807 от 30.10.1998 г. на ВКС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Решение № 886 от 13.11.1998 г. на ВКС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Решение № 40 от 29.01.1999 г. на ВКС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Решение № 4 от 27.01.1999 г. на ВКС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Някои общи правила за установяване обекта на авторскоправна закрила в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Практика на Софийския градски съд по прилагане на чл.4 от Закона за търговските марки и промишлените образци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Изобретението е защитено 20 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Василев
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Промените в ЗППДОП съгласно ЗИДЗППДОП обнародван в "Държавен вестник" бр. 12 от 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Парушева
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Транслативно и легитимационно действие на приватизационния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Решение № 212 от 10.02.1999 г. на ВКС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Заплащането на общ дял с инвестиционни бонове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Третият търг ще лъде последен до есента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Фондов пазар"
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Защита интересите на инвеститорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Симов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

 Тематичен обзор - март 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Общо: 22 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА