Книжка 05

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Търговец - публично предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Решение № 625 от 13.01.1998 г. на ВКС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Договор за валутен банков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Правни проблеми на посредничеството в областта на застраховането и презастраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 За правната природа на безналичните акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Придобиване на акции по ЗППДОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Прехвърляне на вземания по акредитиви
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Решение № 1779 от 16.11.1998 г. на ВКС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Решение по ВАД № 72/1997 г., постановено на 20.03.1998 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Форма за уреждане на конфликти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Решение по ВАД № 25/1998 г., постановено на 26.01.1999 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Решение по МАД № 24/1997 г., постановено на 17.06.1998 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Прекратяване на исковия процес във връзка с първа фаза на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Възможно ли е първичното публично предлагане на корпоративни ценни книжа?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Николов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Първо приложение на чл. 64 от Европейското споразумение за асоцииране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гюров
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Преференциалното третиране на стоки по общата система за преференции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Външнотърговски сделки с реално изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Защитните мерки по вноса и антидъмпинговите мита в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Помирителните комисии - нов инструмент за потребителска защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дивитакова
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

 Понятието потребител според Закона за защита на потребителите и правилата за търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Варадинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Общо: 20 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА