Книжка 07

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Някои основни моменти от промените в Закона за банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Марцева
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Финансирането на детските градини в общините - с решение на общинския съвет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Емитиране и сделки с държавни ценни книжа след влизане в сила на Закона за деноминация на лева
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Временен внос с пълно освобождаване от митни сборове на професионална оборудване според разпоредбите на новия Правилник за прилагане на Закона за митниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Внос на стоки от физически лица и пътници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Облагане на доходите на физическите лица, получени от наем, рента и аренда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Как ще се прилага Законът за облагане доходите на физическите лица след деноминацита на лева
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Данъчен режим на вноските за здравно осигуряване, извършени от физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Данъчно третиране на здравно осигурителните вноски, които са за сметка на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Данъчни и финансово-счетоводни аспекти на разходите и приходите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Облага ли се дялов капитал при прекратено членство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Прилагане на закона и правилника по ДДС след деноминацията на лева
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Въпроси и отговори по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Кацарчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Задължения по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Застрахователният брокер - партньор на своите клиенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боян Илиев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Решение № 819 от 28.05.1999 г. на ВКС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 Определение по ВАД № 75/1998 г., постановено на 11.03.1999 г.
Тип на документа: арбитражна практика
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 НСС №3 - Отчитане на провизиите, разходите за бъдещи периоди и приходите за бъдещи периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 НСС №5 - Нематериални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

 С какво образование следва да е главен счетоводител след 1 януари 2000г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Общо: 20 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА