Книжка 08

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Присъединяване към колективния трудов договор - да или не?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Работа при друг работодател при ползване на неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Относно приложението на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Санкция по КТ - важна предупредителна и възпитателна мярка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Редът за ползване на платения годишен и неплатения отпуск по чл. 160 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Задължение за дежурство или оставане на разположение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Предпоставки за възникване правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Определяне на размера на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 При молба за напускане работодателят не може да променя основанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Възстановяване и преместване на друга работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Възстановяване на работа по чл. 345 КТ. Временната нетрудоспособност и срокът по чл. 345 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Трудов стаж и обезщетения по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Решение №322 от 25 юни 1998г. по гражд. д. №970/97г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Решение №299 от март 1999г. по гражд. д. №286/98г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Изчисляване на възнаграждение за платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Деноминация на основните заплати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Начисляване и изплащане възнаграждения на съдруждици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Образуване на средствата за работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Въвеждането на функционален режим на труд и почивка е задължение на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Право на обезщетение във връзка с чл. 233 ЗОВС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Абаджиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Вноски във Фонд "Професионална квалификация и безработица"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ не може да бъде върнато вместо обезщетението за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Обезщетението по реда на ПМС №131 от 1996г. не дава право на обезщетение по реда на ПМС №100 от 1998г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Освобождаване от данък автомобилите на лица с определена група инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илияна Арсенова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Върху стойността на работното облекло не се правят вноски за обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Осигуровките на съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Данъчен вестник"
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Правата на ветераните от войните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Грозева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 За категоризация на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Доброволното пенсионно осигуряване - участници, права, регулации и стимули
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Христосков
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Условия за придобиване право на пенсия на жените при трудов стаж от III категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Костова
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Инвалидите по рождение се пенсионират по-рано
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Доброволната пенсия е по-изгодна от пенсионната застраховка заради данъците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Здравноосигурителна книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Пенков
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Родителят с по-високи доходи плаща здравната вноска за децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Стоева
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Едноличният търговец осигурява работещите при него роднини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

 Промените в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Общо: 36 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА