Книжка 02

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Има ли бъдеще социалната политика?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: сп. "Финанси"
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Срокът за изпитване може да е в полза на двете страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Кога могат и кога не могат да се изменят условията по трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Правни последици за трудовия договор в прехода към пазарна икономика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Какво означава "работна смяна"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Видове платени отпуски - специфика, прилики и отлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Трудов договор по външно съвместителство. Правомощия на работодателя по време на отпуск.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Правото на платен отпуск по трудови договори за допълнителен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Относно прилагането на чл. 222, ал. 3 от кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Право на платен и неплатен отпуск за обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Нарушения на трудовата дисциплина, за които може да се търси дисциплинарна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Допълнителен платен годишен отпуск за работа при вредни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Обезщетенията по чл. 222, ал.1 КТ. Изисквания и условия, при които си изплаща
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Отговорност за причинени на работника или служителя вреди, свързани с документи по трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Трудоустрояването е задължително за спазване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Уволнението поради съкращаване в щата е законосъобразно само ако щатното разписание е утвърдено по съответния ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Задължително ли е мнението на ТЕЛК при прилагането на чл. 333 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Решение №473 от 24 юли 1998 г. по гр. д. №1450/97 г., ІІІ г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Относно допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа въз основа на трудов стаж на неработеща майка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Командировъчните пари са необлагаеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Възнаграждения на съдружници за положен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 За размера на средствата за безплатна предпазна храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Контролни правомощия на ГИТ в производствените кооперации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомира Язаджиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Обучението по безопасност и хигиена на труда - важно направление в дейността на ГИТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Толев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Еднократни обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данка Шопова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Право на обезщетение при безработица от акционери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данка Шопова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Още за промените в социалното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Членовете-кооператори могат да се осигуряват по собствено желание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тенчо Тенчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Приходи, които не влияят на социалната помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илияна Арсенова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Контрол на системата за социално подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Андреева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Критерии за отчитане на труда на работещите в среда с йонизиращи лъчения за труд от втора категория
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Зачитане на трудов стаж при уволнение и възстановяване от съда на работа и изчисляване на пенсия при неправилно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Преизчисляване на пенсията от нов базисен период и определяне на новата пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 За добавките от 20 процента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Трета възраст"
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Пенсионерите могат да работят с пенсия и заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Пенсионните фондове - предстоящият хит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иванка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

 Промените в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Общо: 37 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА