Книжка 01

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Към читателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Синдикът не е в трудови правоотношения с предприятието, което е в несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Работното време през 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Официалните празници през 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Работодателят дължи ободряващи напитки за работа нощем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Удължен отпуск за възпитателите в домовете за деца с умствена изостаналост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Отпускът за две деца може да се отложи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Трудът положен на 19 и 31 декември 1998 г., следва да се заплати с увеличение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Пенсиониране на научните работници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Прекратяване на срочни трудови договори по инициатива на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Придобиване правото на обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Дисциплинарно уволнение преди изтичане на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Може да се уговарят по-големи обезщетения при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Незаконното уволнение дава право на трудов стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Обещанията нямат правна стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Дочева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославието през 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Предварителна закрила при уволнение с колективен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Из практиката на МТСП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Решение №764 от 1.12.1998 г. по гр. д. №1738/97 г. на ВКС
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Компенсиране на неизплатени работни заплати с допълнителни инвестиционни бонове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Обезщетенията се пресмятат от заплатата за предишния месец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Удръжки от трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Наредба №4 от 1998 г. на МТСП и МЗ за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Нормативни изисквания за обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Облагане на работното облекло по реда на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Облагане на безплатната храна по реда на ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Осигурителни вноски за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 За преквалификация се сключва договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Осигурителните вноски в държавното обществено осигуряване през 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Правата на родителите при гледане и придружаване на болно дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Незаконно ощетяват работещите майки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Социално осигуряване - въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 При балнеолечение на нетрудоспособен се плаща обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Хуманитарна помощ - потребности и критерии за разпределение в системата за социално подпоматане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Кожухаров
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Месечно целево подпомагане през отоплителния сезон 1998/1999 г. на лица и семейства с ниски доходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илияна Арсенова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Месечна социална помощ до 200 таксови единици при ползване на телефонните услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илияна Арсенова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 На овдовелите ще дават и част от пенсията на починалия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Губи ли се правото на пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 При втора категория труд мъжете се пенсионират на 57 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Въпроси и отговори по Закона за пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Приети и публикувани в "Държавен вестник" промени в законодателството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Общо: 41 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА