Книжка 05

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Кога преминава собствеността при продажба чрез търг на движими вещи - частна държавна собственост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Витали Таджер
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Съществени изменения в Правилника за прилагане на Закона за концесиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Цел на мълчаливия отказ и разминаването с нея в практиката по приватизация и реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Икилиева - Мархолева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Решение № 2276 от 27.11.1997г. на ВКС, IV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Решение № 419 от 08.04.1998 г., на ВКС, IV г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 За характера на правата на ползвателите на земеделски земи съгласно разпоредбите на §4 до §4л от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Отново за нотариалните актове за възстановените земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Юлия Стойкова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Правата върху земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по §4 ПЗР на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Чл. 33 ЗС при наследствени отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соломон Розанис
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Решение № 818 от 21.11.1997 г. на ВКС, I г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Решение № 816 от 21.11.1997 г. на ВКС, I г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Решение № 820 от 24.11.1997 г. на ВКС, I г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Решение № 230 от 15.04.1998 г. на ВКС, I г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Решение № 219а от 16.03.1998 г. на ВКС, I г. о.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: ВКС
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Авторскоправни аспекти на контрола върху използването на звукозаписи, видеозаписи и компакдискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Поглед върху опитите на нарушителите на търговски марки да избегнат административно - наказателната процедура по ЗТМПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Рашева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Промени в Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йонета Ничева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Анализът на правното състояние на предприятието или обособената част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Възможните сделки с акциите на бившите приватизационни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Василев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Изкупуване без търг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Новият модел на боновото раздържавяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дончо Барбалов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Тематичен обзор - април'98
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Общо: 22 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА