Книжка 11

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Правноорганизационни форми за извършване на банкова дейност от чуждестранни лица в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Йотов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Встъпване в дълг на приватизирано предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Същност и видове опции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Недев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Реабилитирането на полицата - индикатор за приобщаване към пазарните принципи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Агенцията за чуждестранна помощ е компетентна да извършва безмитен внос само за безвъзмездни помощи на дружествата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентин Русев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Какви мита се плащат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Въпроси и отговори по митническия режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Инвестиционният данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Манлиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Облагане по реда на ЗОДФЛ на доходите на физическите лица, реализирани от продажба или замяна на недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Облагане на доходи, получени при облигационни правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Данъчно облагане на едноличен търговец - физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Промените в Закона за ДДС, извършени през 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Такса за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 За неизползвани имоти не се плаща такса смет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Тарифа №14 определя вида и размера на транспортните такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Корнелия Попгеоргиева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Производство по финонсови начети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Китипова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Застрахователни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Нейков
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Застраховка на отговорност на производителя за качеството на продукта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 НСС №1 Съставяне и представяне на годишния счетоводен отчет за 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Основни промени в счетоводните отчети на застрахователите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Берберова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Счетоводни операции при осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Как да се отчитат разходите за специализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Общо: 23 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА