Книжка 05

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Правни аспекти на въвеждането на единната европейска парична единица - евро
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Режим на непаричните вноски съгласно Закона за чуждестранните инвестиции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Магдалена Кунева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Договорът за покупко-продажба на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чудомир Големинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Правна уредба на безмитния внос на мостри на стоки, имащи значение за здравето на населението. Регистрационен режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Великов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Данъчни облекчения по реда на ЗОДФЛ при определяне на данъчното задължение за доходите на лицата с определена от компетентните органи група инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Въпроси и отговори по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Как се определят авансовите вноски за еднолични търговци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 1998г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Кондарев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Законът за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Петканов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Въпроси и отговори по Закона за местни данъци такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Данъчна оценка по приложение №2 към Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Кацарчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Прехвърляне на застрахователен портфейл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Национален счетоводен стандарт 21 - Отчитане влиянието на промените във валутните курсове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Покриването на загуби по Търговския закон и Закона за счетоводството и пренасяне на загуби по Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Дочев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

 Годишни счетоводни баланси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Общо: 15 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА