Книжка 12

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Кой следва да изплати обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Права по КТД се ползват и без членство в синдикат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Достатъчна е резолюция за сключване на договора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Трудовия договор е невалиден при забавено пастъпване на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Материалноотговорни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Ниската възраст прави договора недействителен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 При договор за 5 работни дни или 40 часа в месеца не е необходима бройка в щатното разписание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Неправилното уволнение се счита за отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Отпускът за ненормирано време може да е над 5 дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Право на платен отпуск за обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Няма принудителен отпуск, ако не е спряла работата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Правна уредба на работата по външно съвместителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Кой има право да иска писмени обяснения при дисциплинарно нарушение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Как се определя брутното трудово възнаграждение служещо за база на обезщетенията по чл. 228 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Ползване на продължителен неплатен отпуск и правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Право на парично обезщетение по чл. 222, ал. 1 и 3 КТ и по чл. 152 от Кодекса на труда от 1951 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Заместникът може да получи заплатата на отсъстващия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Прекратяване на сключен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Срочният трудов договор се прекратява с писмен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Без предизвестие уволняват заместника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Последици от неизпълнението на предписание за трудоустрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Прекратяване на трудов договор при спечелен конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 С изтичане на предизвестието договорът се прекратява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 При пълна ликвидация майките не са защитени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Прекратяване на договор за управление и контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Конституционният съд не подкрепи правото на стачка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Из практиката на МТСП
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Тринадесета заплата при работа по два трудови договора с бюджетни организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 При прекратяване на трудов договор преди 31 октомври 1998 г., тринадесета заплата не се изплаща
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Забавената част от възнаграждението се плаща с лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Заплатата се променя само със съгласието на работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Нормативни изисквания и проблеми по безопастността и хигиената на труда в хлебопроизводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Договор за повишаване на квалификацията - задължителни клаузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Малчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Професионална квалификация, организирана от НСЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Възстановяването на полученото обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Осигурителни вноски за осигуряване при безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Обезщетението по болест има специален статут
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Пенсията може да се получава и в банката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Отпуск по болест се дава независимо от трудовия стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Правно регулиране на финансовата дейност на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Никола Йосифов
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Пенсии на лица, упражняващи самостоятелно занаят или свободна професия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

 Промените в закона - ноември 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Общо: 44 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА