Книжка 11

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Трудовите права и задължения са лични
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Структурните промени не изискват сключване на нови договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Полагане на труд по втори трудов договор и правото на обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Подневно и сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Отпускът се удължава с деня на официалния празник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Колко дни имам право на отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Икономически живот"
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Допълнителен отпуск за счетоводители, работещи с компютри
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Отпуск на учащи се по чл. 169, ал. 1 и 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Процедура за налагане на дисциплинарни наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Пълна имуществена отговорност на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Бригадна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Ред за осъществяване на ограничената имуществена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ имат само работниците и служителите, намиращи се в трудово правоотношение към момента на придобиване право на пенсия за изслужено време и старост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Ашминова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Обезщетения се дължат от датата на уволнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Заплащане на недоизносина част на униформено облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Заместник напуска без предизвестие, щом намери постоянна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Относно приложението на чл. 328, ал. 2 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Манолова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Вписване в трудовата книжка и заповедта за уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Изпълнение на влязло в сила решение на съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Времето след незаконното уволнение се брои за стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Уволнения, премествания и преназначавания при приватизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Обезщетението за неправилно уволнение се дава за 6 месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Държавните служители имат право на стачка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Писмо на МТСП и МФ относно работната заплата в бюджетните предприятия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Определяне правото на тантиеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Определяне на основното трудово възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Нормативни изисквания по безопасността на труда в селското стопанство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Право на еднократно парично обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Чиприянова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Обжалване на решението на ръководителя на бюрото по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Видове осигуряване за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анели Цонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Право на еднократно обезщетение в размер един милион лева
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Осигуряване на работещ пенсионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Категоризацията на труда при пенсиониране - едно от предизвикателствата към пенсионната реформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Нови моменти в категоризацията на труда при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Правото на обезщетение при нетрудоспособност на работещ пенсионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Преизчисляване на пенсията от нов базисен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Мишева
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

 Промените в закона - октомври 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Общо: 38 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА